Melden kindermishandeling

Een kind kan niet altijd voor zichzelf opkomen. Daarom is er onder meer Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Veilig Thuis is er om kinderen te beschermen en kindermishandeling en/of huiselijk geweld te stoppen.

Veilig Thuis

Iedereen die vermoedt dat een kind mishandeld wordt, kan dat melden bij Veilig Thuis. Het is de taak van Veilig Thuis om de aard van de melding te onderzoeken en de melder eventueel te adviseren over wat hij zelf kan doen. Als het kind in de knel zit, dan organiseert Veilig Thuis direct hulp.

Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 100.000 keer per jaar voor. Veel slachtoffers krijgen nooit hulp omdat niemand aan de bel trekt. Bel dus als u kindermishandeling vermoedt! Ook als u twijfelt.

Telefoon: 0800 – 2000

Meer informatie:
www.vooreenveiligthuis.nl