Melden kindermishandeling

Een kind kan niet altijd voor zichzelf opkomen. Daarom is er onder meer Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Veilig Thuis is er om kinderen te beschermen en kindermishandeling en/of huiselijk geweld te stoppen.

Veilig Thuis

Iedereen die vermoedt dat een kind mishandeld wordt, kan dat melden bij Veilig Thuis. Dat zijn bijvoorbeeld een docent, een politiefunctionaris, een verpleegkundige of een buurvrouw. Het is de taak van Veilig Thuis om die melding te onderzoeken of de melder te adviseren over wat hij zelf kan doen. Als het kind inderdaad in de knel zit, dan organiseert Veilig Thuis hulp voor het kind.

Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 100.000 keer per jaar voor. Veel slachtoffers krijgen nooit hulp omdat niemand aan de bel trekt. Bel dus als u kindermishandeling vermoedt! Ook als u twijfelt.

Telefoon: 0800 – 2000

Meer informatie:
www.vooreenveiligthuis.nl