Voor professionals

Ons uitgangspunt is dat ieder kind het recht heeft om in een veilige omgeving op te groeien. Daarvoor zijn ouders en opvoeders de eerst verantwoordelijken. Soms is er (even) extra hulp nodig. Voor de ouder of het kind, of voor het hele gezin. De Jeugd- & Gezinsbeschermers regelt deze hulp en zorgt voor bescherming als dat nodig is. 

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle toegang tot jeugdhulp en jeugdzorg. Heeft u als professional vragen of wilt u een doorverwijzing? Neem dan eerst contact op met uw gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Crisis?

Neem dan snel contact op.

Bel ons