Headerbeeld

Samen sterk voor de veiligheid van het kind

Voor professionals

Ons uitgangspunt is dat ieder kind het recht heeft om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. In alle rust en op een veilige plek. Daarvoor zijn ouders en opvoeders de eerst verantwoordelijken. Soms is er (even) extra hulp nodig. Voor de ouder of het kind, of voor het hele gezin. De Jeugd- & Gezinsbeschermers regelt deze hulp en zorgt voor bescherming als dat nodig is. Wij komen op voor de rechten van kinderen en jongeren en grijpen in wanneer zij problemen ondervinden tijdens het opgroeien.

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle toegang tot jeugdhulp en jeugdzorg. Heeft u als professional vragen of wilt u een doorverwijzing? Neem dan eerst contact op met uw gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin.