Voor professionals

Heeft u als professional vragen of wilt u naar ons doorverwezen worden? Neem dan contact op met uw gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Want sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor toegang tot jeugdhulp en jeugdzorg.

Ons uitgangspunt is dat ieder kind het recht heeft om in een veilige omgeving op te groeien. Daarvoor zijn ouders en opvoeders de eerst verantwoordelijken. Soms is er (even) extra hulp nodig. Voor de ouder of het kind, of voor het hele gezin. De Jeugd- & Gezinsbeschermers regelt deze hulp. 

 

Crisis?

Neem dan snel contact op.

Bel ons