Wat doen wij?

De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een organisatie die gezinnen begeleidt met ernstige problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. In sommige gevallen is die begeleiding opgelegd door de rechter, in andere gevallen heeft u zelf hulp gezocht bij de opvoeding en bent u doorverwezen vanuit uw gemeente. Onze jeugd- & gezinsbeschermer gaat samen met u op zoek naar oplossingen. Samen maken we een plan om de situatie te verbeteren.

Wanneer u wordt doorverwezen naar De Jeugd- & Gezinsbeschermers, hebben we binnen vijf werkdagen een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw verhaal vertellen en bekijken we welke problemen er zijn. Samen denken we na over mogelijke oplossingen.

Eén gezin, één plan

Wij pakken daarna de problemen aan met één plan en één jeugd- & gezinsbeschermer als contactpersoon vanuit onze organisatie. In dit plan staat duidelijk wat wel en niet goed gaat in uw gezin en welke andere hulpverleners nog meer bij uw gezin betrokken zijn. In het plan staan ook doelen voor de toekomst. Dit plan wordt in overleg met u en uw kind(eren) geschreven. Het kan zijn dat er al een plan ligt. Als dat zo is, dan bespreken we dat met u en dan gaan we met dat plan verder.

Onze jeugd- & gezinsbeschermer houdt de regie over alle zorg en ondersteuning die nodig is om de thuissituatie voor iedereen weer veilig en gezond te maken. Hij biedt steun en advies en is het aanspreekpunt voor u en voor alle betrokken instanties.

Lees hier meer over onze werkwijze en over uw rechten en plichten.