Ondertoezichtstelling: verplichte hulp bij opvoeden

Soms lukt het niet meer om een kind zonder hulp op te voeden. Omdat het de ouders niet meer lukt of omdat het kind te veel problemen heeft. De rechter kan dan een ondertoezichtstelling uitspreken. Een ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel waarbij het gezag van ouders over hun kind(eren) wordt beperkt. Het gezin krijgt dan verplichte begeleiding van een medewerker van De Jeugd- & Gezinsbeschermers die als gezinsvoogd optreedt. Deze jeugd- en gezinsbeschermer helpt het gezin de situatie thuis te verbeteren. Hij of zij gaat het hele gezin begeleiden.

De ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging. Maar als het nodig is, neemt de jeugd- en gezinsbeschermer zonder instemming van de ouders beslissingen over uw kind. De rechter heeft bepaald dat onze medewerker keuzes moet maken die belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling van uw kind.

In het kader van een ondertoezichtstelling kan een jeugd- en gezinsbeschermer beslissingen nemen die gevolgen hebben voor u en uw kind(eren). Hieronder staan twee van die beslissingen toegelicht, namelijk de schriftelijke aanwijzing en de uithuisplaatsing. Het is niet gezegd dat deze beslissingen zich bij alle ondertoezichtstellingen voordoen. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten goed geïnformeerd zijn over hun rechten als dit wel gebeurt.

Uw rechten bij: