Jeugdreclassering

Als jongeren in aanraking komen met de politie heeft dat meestal een oorzaak. Vaak weten jongeren niet hoe zij op een ‘normale’ manier kunnen meedraaien in de maatschappij. Daar hebben ze hulp bij nodig. Daarom krijgen jongeren gedurende en na een straftraject begeleiding van een jeugd- en gezinsbeschermer. In gezamenlijk overleg met ouders, jongere en de jeugd- en gezinsbeschermer wordt een plan gemaakt om de jongere weer op het rechte pad te krijgen. Het doel van het plan is de redenen wegnemen die de jongere op het verkeerde pad brachten en voorkomen dat de jongere zich weer crimineel gedraagt.

Meer weten over de jeugdreclassering?
Klik op de onderstaande flyers voor meer informatie over specifieke jeugdreclasseringsmaatregelen (informatie voor jongeren)