Verplichte begeleiding bij opvoeden

De kinderrechter kan verschillende kinderbeschermingsmaatregelen opleggen. Bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling, een voogdijmaatregel of een jeugdreclasseringsmaatregel. Op deze pagina’s wordt uitgelegd wat dat betekent.