U kunt een vertrouwenspersoon inschakelen

De gesprekken met medewerkers van De Jeugd- & Gezinsbeschermers kunnen best (in)spannend zijn. Wat er besproken wordt, kan immers belangrijke gevolgen hebben voor u en uw gezin. Daarom kunt u een vertrouwenspersoon meenemen. Dit is iemand die met u meeluistert of die helpt om lastige zaken te verwoorden.

De vertrouwenspersoon kan iemand zijn uit uw eigen familie of omgeving (zoals een vriend of bekende). Het kan ook een professionele ondersteuner zijn, zoals een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Dit is een onafhankelijke stichting die u gratis informatie geeft over uw rechten. Deze vertrouwenspersoon kan meegaan naar bemiddelingsgesprekken of een hoorzitting en kan u ook helpen bij het indienen van een klacht. Het AKJ heeft een privacyreglement en werkt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Als u een vertrouwenspersoon wilt meenemen naar een bemiddelingsgesprek, horen wij dit graag vooraf. Wij kunnen dan van tevoren bekijken of er geen privacygevoelige gegevens van anderen besproken gaan worden.

Niet iedereen is geschikt als vertrouwenspersoon
In sommige situaties is het niet mogelijk om een vertrouwenspersoon mee te nemen. Dit is bijvoorbeeld als:

  • Een jongere van 12 jaar of ouder heeft aangegeven dat de privacygevoelige informatie over hem of haar niet in aanwezigheid van de vertrouwenspersoon besproken mag worden.
  • De vertrouwenspersoon zelf betrokken is bij de problemen die spelen, wat een schadelijk effect kan hebben op het verloop van de hulpverlening.
  • De vertrouwenspersoon zijn eigen problemen inbrengt of het gesprek overneemt en uw mening onvoldoende aan de orde komt.
    Zie ook: www.akj.nl