Tuchtrecht

Al onze professionals zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en zij kunnen dit met een registerpas aan u tonen. De registratie houdt in dat zij handelen volgens de normen die staan opgesteld in de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker en dat zij vallen onder het tuchtrecht. Als u van mening bent dat de medewerker waar u mee te maken hebt, zich niet houdt aan de Beroepscode dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht.

Op de website van Stichting Kwaliteitskader Jeugd kunt u meer lezen over deze procedure.