Geluids- en beeldopnamen

In april 2015 is het beleid met betrekking tot het maken van geluids- en beeldopnamen bij cliëntgesprekken landelijk herzien. Het gezamenlijke uitgangspunt van de Gecertificeerde Instellingen luidt, kort samengevat, als volgt:

  • Een verzoek van een cliënt om een geluidsopname te maken van een cliëntgesprek wordt in beginsel gehonoreerd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet toe te staan;
  • Een medewerker mag het maken van beeldopnamen altijd weigeren op grond van het portretrecht. De beeldopnamen mogen dan niet worden gemaakt. Dit geldt ook als het gaat om een huisbezoek bij de cliënt.

U kunt een verzoek tot het maken van een geluids- of beeldopname voorafgaand aan het gesprek doen aan uw jeugd- & gezinsbeschermer. Dien dit verzoek bij voorkeur schriftelijk in. Uw jeugd- & gezinsbeschermer maakt de afweging of er redenen zijn om uw verzoek te weigeren. Hierdoor is het belangrijk dat u uw verzoek goed motiveert. Indien het verzoek wordt toegewezen dan dient u de voorwaarden voor het maken van de geluids- of beeldopname te ondertekenen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar landelijk beleid, waar u meer informatie kunt vinden over de voorwaarden voor het maken van geluids- en beeldopnamen.