Cliëntenraad

Wij hebben een Cliëntenraad die helpt de kwaliteit van ons werk te verbeteren. De Cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die voor u als cliënt belangrijk zijn. In de wet staat dat de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de Raad van Bestuur van De Jeugd- & Gezinsbeschermers en anderen uit de organisatie.

De Cliëntenraad stelt zich hier voor.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad bespreekt het werk en het beleid van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, klantgerichtheid en bereikbaarheid van de vestigingen. Het is belangrijk dat de Cliëntenraad voldoende informatie krijgt. De Cliëntenraad krijgt daarom geregeld onze (beleids-)stukken te lezen en overlegt met de Raad van Bestuur.

Wat wij doen met de feedback van cliënten kunt u hier lezen.

Wie kunnen lid worden?

Iedereen die cliënt is of is geweest van De Jeugd- & Gezinsbeschermers kan lid worden van de Cliëntenraad. Dit kunnen jongeren, ouders, stiefouders, pleegouders of grootouders zijn. De Cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van al onze cliënten en is er niet voor individuele klachten of problemen, daarvoor zijn andere wegen. De Cliëntenraad bestaat uit maximaal tien leden. Zij komen ongeveer tien keer per jaar bij elkaar. Twee keer per jaar is er overleg met de Raad van Bestuur en indien gewenst vaker. Daarnaast is er zo nodig direct contact met medewerkers van De Jeugd- & Gezinsbeschermers over concrete onderwerpen. De Cliëntenraad krijgt bij zijn werk hulp van een medewerker van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Jaarlijks wordt er een bedrag beschikbaar gesteld voor onder meer reiskosten en deskundigheidsbevordering. De Cliëntenraad gebruikt voorzieningen van De Jeugd- & Gezinsbeschermers, zoals een vergaderruimte en een computer.

Wil jij lid worden van de Cliëntenraad mail dan naar: cliëntenraad@dejeugdengezinsbeschermers.nl

Meer weten over de Cliëntenraad?

Wie meer informatie wil over de Cliëntenraad, kan contact opnemen via e-mail: clientenraad@dejeugdengezinsbeschermers.nl of telefoon 088 – 777 80 00.

Jaarverslag Cliëntenraad 2015

Hier vindt u de Samenvatting van het Jaarverslag voor cliënten
Download hier het volledige Jaarverslag Cliëntenraad 2016