Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Bent u het niet eens met een besluit (tot jeugdhulp) van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Het adres waar het bezwaarschrift naartoe moet, staat onderaan het besluit van de gemeente. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzending van het besluit bij de gemeente binnen zijn. Voor meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont of op de betreffende website kijken.