Welke rechten & plichten heb ik?

Welke rechten en plichten heeft u. Op deze pagina lees je alles hierover maar ook is er een mooie video over gemaakt. Onder de video vindt u de specifieke informatie die geldt bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers.

U kunt de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen