Hoe kunnen onze cliënten hun stem laten horen?

Cliënten kunnen op verschillende manieren en momenten hun mening geven en inspraak hebben. Dat is belangrijk, want samen met jongeren en hun ouders komen we sneller tot passende oplossingen. We willen leren van hun ervaringen en bewust zijn én blijven hoe onze begeleiding ervaren wordt. Zo verbeteren wij onszelf en onze begeleiding. We geven onze cliënten niet alleen een stem maar passen onze werkwijze ook daadwerkelijk aan. Klik op de bollen om meer te lezen over de verschillende mogelijkheden en projecten.

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken

×
Bespreken samenwerking

Bespreken samenwerking

Hoe beter jeugd- & gezinsbeschermer, ouders en kind samenwerken, hoe groter de kans op het bereiken van resultaten. Het is belangrijk om geregeld stil te staan bij hoe de samenwerking gaat. Wat gaat goed en wat kan beter?

In het project Samen Sterker wordt een instrument ontwikkeld dat hierbij ondersteunt. De cliënt en jeugd- en gezinsbeschermer spreken regelmatig over hoe de samenwerking gaat met behulp van vijf korte vragen die zij beiden invullen. Hieruit ontstaat een gelijkwaardig gesprek. Wensen, verwachtingen en eventuele onvrede worden besproken. Als het nodig is worden er afspraken gemaakt om de samenwerking te verbeteren.

×
Exit-vragenlijst

Exit-vragenlijst

Als cliënten op eigen kracht verder kunnen is het goed om stil te staan bij de kwaliteit van onze dienstverlening. Wat ging er goed? Wat had er beter of anders gekund? En wat hebben ouders en hun kinderen er aan gehad? Naast het afrondende gesprek vragen wij jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders de exit-vragenlijst in te vullen. Een extra mogelijkheid, naast het eindgesprek, om feedback te geven op de jeugd- & gezinsbeschermer, onze dienstverlening en de organisatie.

×
Klachten-commissie

Klachten-commissie

Wij begeleiden alle cliënten zo goed mogelijk, toch kan het gebeuren dat iemand een klacht heeft. Dat lossen we het liefste op met een bemiddelingsgesprek. Wanneer het niet lukt om de onvrede weg te nemen, kan de cliënt een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Deze bestaat uit mensen die niet bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers werken en is onafhankelijk. Bij ontvangst van een klacht, stuurt zij een brief naar de cliënt met een reactie of organiseert zij een hoorzitting waar de cliënt zijn klacht mondeling kan toelichten. De Klachtencommissie doet daarna een uitspraak en informeert de cliënt, de Raad van Bestuur van De Jeugd- & Gezinsbeschermers en andere betrokkenen. De Raad van Bestuur stuurt de cliënt binnen vier weken na de uitspraak van de Klachtencommissie een brief. Hierin staat ook of en welke veranderingen er plaatsvinden naar aanleiding van de klacht. Zie bemiddeling en klachten voor meer informatie.

×
Vertrouwens-persoon

Vertrouwens-persoon

Wanneer een cliënt niet tevreden is over de begeleiding of een klacht heeft waar hij met zijn jeugd- & gezinsbeschermer niet uitkomt, kan hij terecht bij het onafhankelijke Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersoon van het AKJ is er voor iedere jongere of ouder/verzorger die te maken heeft met jeugdhulp. Zijn hulp varieert van het beantwoorden van vragen, het opstellen van een klachtbrief, informeren over een cliënt zijn rechten tot het bijwonen van een hoorzitting. Het AKJ koppelt de signalen van cliënten regelmatig aan ons terug zodat wij de begeleiding van jongeren en ouders kunnen verbeteren. Op www.akj.nl vindt u meer informatie.

×
Bemiddelings-gesprek

Bemiddelings-gesprek

Wij begeleiden alle cliënten zo goed mogelijk, toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is en een klacht heeft. Dat lossen we meestal gezamenlijk op met een bemiddelingsgesprek. Tijdens dit gesprek bekijken de jeugd- & gezinsbeschermer, zijn leidinggevende en cliënt samen hoe de klacht kan worden opgelost. Een cliënt kan een bemiddelingsgesprek schriftelijk aanvragen bij de jeugd- & gezinsbeschermer of zijn leidinggevende.

×
Cliëntenraad

Cliëntenraad

De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft een actieve en positief kritische Cliëntenraad die landelijk actief en bekend is. Zij bestaat uit huidige en ex-cliënten. De Cliëntenraad bespreekt het werk en beleid van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, klantgerichtheid en bereikbaarheid van de vestigingen. Er is een open en goede samenwerkingsrelatie waarin de Cliëntenraad geïnformeerd wordt en regelmatig overlegt met de Raad van Bestuur. Samen kijken we naar verbeteringen voor ouders en jongeren. Hier vindt u meer informatie over de Cliëntenraad.

×
Spiegelgesprek

Spiegelgesprek

Een spiegelgesprek is een kringgesprek over een bepaald thema waarin cliënten vertellen over hun ervaringen. Professionals zitten bij het gesprek als toehoorders en krijgen door de cliënten als het ware een spiegel voorgehouden. Een spiegelgesprek is een mooie en waardevolle manier om cliënten centraal te stellen en een stem te geven. Na het spiegelgesprek formuleren we actiepunten, koppelen deze terug aan de deelnemende cliënten en gebruiken ze bij de doorontwikkeling van onze begeleiding of methodiek. De Jeugd- & Gezinsbeschermers organiseerde al spiegelgesprekken over: complexe scheidingen, het gezinsplan, betrekken van het netwerk, contact met jongeren en uithuisplaatsing.

×
Familiegroepsplan

Familiegroepsplan

Gezinnen hebben de mogelijkheid zelf een plan op te stellen, het zogenaamde familiegroepsplan. De familie schrijft letterlijk het plan, inclusief doelen en oplossingen. Er is dus alle ruimte om oplossingen aan te dragen. Kinderen, ouders, familieleden en andere mensen uit het sociale netwerk weten immers vaak het beste wat nodig is. De jeugd- & gezinsbeschermer ondersteunt bij het opstellenn van het plan als de familie dit wenst en bewaakt of er aan de benodigde aspecten wordt voldaan.

×