Kindermishandeling

Wat is kindermishandeling?

Veel mensen denken bij kindermishandeling aan kinderen die worden geslagen, geschopt of seksueel misbruikt. Dat is inderdaad mishandeling. Maar onder kindermishandeling valt veel meer. Bijvoorbeeld ook te weinig zorg aan een kind geven, schelden of een kind kleineren.

Veilig Thuis helpt

Bijna alle ouders willen goed voor hun kind zorgen, maar soms lukt dat niet. Het gaat Veilig Thuis er niet om ouders te ‘straffen’, maar om de situatie voor het kind beter te maken. Dit doet Veilig Thuis het liefst samen met de ouders.

Contact

Wilt u hulp of heeft u vragen over huiselijk geweld of kindermishandeling? Of vermoedt u kindermishandeling? Neem dan contact op met Veilig Thuis!

Telefoon 0800 – 2000