Beschermen & Versterken vrijwillig kader

Met onze expertise en ervaring ondersteunen we lokale jeugdteams en gemeenten op maat bij ondersteuning van jeugd en gezin in het vrijwillig kader. Wij Beschermen & Versterken op verschillende manieren.

Meer informatie vindt u in de brochure Wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Ondersteuning lokale teams

Als de situatie in een gezin dreigt te escaleren, kunt u ons inhuren om te helpen het gezin weer op de rit te krijgen. Ons doel is om samen met u te voorkomen dat de rechter een maatregel oplegt. Als de veiligheid voldoende is hersteld, verdwijnen wij uit beeld. Is een maatregel van de Kinderrechter toch nodig dan blijft dezelfde medewerker het gezin ondersteunen.

Duurzame begeleiding kwetsbare gezinnen

In sommige gezinnen wisselen goede periodes zich af met terugvallen. Bijvoorbeeld als er sprake is van psychische problemen of een verstandelijke beperking bij de ouder(s). De Jeugd- & Gezinsbeschermers kan zo’n gezin langere tijd flexibel begeleiden. Zo voorkomen we dat deze gezinnen in een ‘draaideurcircuit’ terecht komen.

Begeleiding tijdens raadsonderzoek

Als een gezin in afwachting is van een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, kan De Jeugd- & Gezinsbeschermers al starten met begeleiding. Daarmee borgen we de veiligheid van de kinderen. Leidt het onderzoek tot een ondertoezichtstelling, dan blijft dezelfde medewerker het gezin ondersteunen. Is dat niet het geval, dan dragen wij het gezin warm over aan het lokale team.

Toeleiding gesloten jeugdhulp

Na het besluit dat een jongere naar een instelling voor gesloten jeugdhulp moet, volgt een strikte procedure. Er is immers sprake van vrijheidsbeperking. Ons gespecialiseerde team heeft hiervoor de juridische en gedragswetenschappelijke kennis en de juiste contacten. Zij zorgen voor de toestemming van ouders en andere vereisten en ontzorgen daarmee het lokale team.

Begeleiding 18+

Als jongeren 18 jaar worden, vervalt een jeugdbeschermingsmaatregel. Zij zijn dan weliswaar voor de wet volwassen, maar gedragen zich nog niet altijd zo. Dit kan op termijn voor problemen zorgen als schulden, verslaving en werkloosheid. Wij kunnen jongen na hun 18e verjaardag begeleiden op weg naar zelfstandigheid. Met ons ‘Werkboek voor adolescenten’ als leidraad zorgen wij dat zij zelf stap voor stap de zaken regelen die nodig zijn als je 18 wordt. Meer informatie leest u in de Factsheet ’18 jaar, en dan?’.

Vroeg ingrijpen: Aanpak schoolverzuim light

De Aanpak schoolverzuim light van De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een preventieve en kortdurende aanpak met integrale, pedagogische insteek. De aanpak beperkt zich niet tot symptoombestrijding, maar richt zich op de onderliggende problematiek. De gezinsgerichte benadering versterkt de eigen kracht van de jongere en de ouders. Meer informatie leest u in de Factsheet ‘Schoolverzuim light’.

Training en kennisbijeenkomsten

Of uw medewerkers nu specifieke kennis of professionele vaardigheden willen verbeteren, onze trainers bieden u een training op maat. Op de website van Jeugdzorg Leert kunt u het actuele aanbod vinden. Daarnaast organiseren wij regelmatig kennisbijeenkomsten over actuele onderwerpen.

Spiegelgesprek

Als u de begeleidingstrajecten van uw lokale team wilt verbeteren, is het van belang dat u in gesprek gaat met uw (ex)cliënten. De Jeugd- & Gezinsbeschermers kan voor u een Spiegelgesprek organiseren. In een speciale setting vertellen (ex)cliënten dan over hun ervaringen.

Advies en ondersteuning op maat

Naast bovengenoemde producten, kan De Jeugd- & Gezinsbeschermers gemeentelijke teams op maat ondersteunen en adviseren. Op basis van onze expertise gaan wij graag met u in overleg over uw specifieke wensen.

Meer informatie vindt u in de brochure Wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen. Of neem contact op met De Jeugd- & Gezinsbeschermers op telefoonnummer 088 – 777 80 00 of via info@dejeugdengezinsbeschermers.nl.