Onze aanpak: Beschermen & Versterken

Met de aanpak Beschermen & Versterken boekt De Jeugd- & Gezinsbeschermers een maximaal resultaat voor kinderen en gezin. Een veilige omgeving voor het kind staat hierin centraal. Onze visie is dat de interactie met de omgeving de ontwikkeling van een kind bepaalt. Het gezin en het netwerk rond het gezin moeten dus zelf een actieve rol spelen bij het oplossen van de problemen. Daarbij concentreren we op de kracht die het gezin en het netwerk wél heeft. Onze rol is ondersteunend en faciliterend.

Proces

Samen met het gezin zetten we drie stappen:

  1. We bepalen wat nodig is: samen met het gezin maken we een plan.
  2. We doen wat nodig is: we ondersteunen het gezin bij de uitvoering van het plan.
  3. We borgen wat nodig blijft: we maken afspraken om te zorgen dat het gezin weer zelf verder kan.

Meer informatie over de aanpak Beschermen & Versterken leest u in de brochure Beschermen & Versterken 2105.

Beschermen & Versterken werkt!

Leidt in 27 procent van de gevallen tot voorkomen of uitstellen van ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.
Leidt tot 24 procent minder indicaties voor gespecialiseerde jeugdzorg.
Leidt landelijk gezien tot de kortste looptijd in ondertoezichtstellingen.

Kwaliteit en innovatie

We werken continu aan de kwaliteit van onze producten en onze organisatie. We denken namelijk dat verbetering en vernieuwing altijd mogelijk is in het belang van kinderen en gezinnen. Dit doen wij in nauwe samenspraak met onze cliënten, de gemeentelijke teams en onze partnerorganisaties.