Beschermen & Versterken gedwongen kader

Soms wordt de veiligheid van kinderen ernstig bedreigd en kunnen of willen ouders niet meewerken om dit te verbeteren. Dan kan de Kinderrechter een maatregel opleggen. Als gecertificeerde instelling voert De Jeugd- & Gezinsbescherming deze maatregel uit.

Meer informatie vindt u in de brochure Wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Ondertoezichtstelling

Een ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel die het gezag van ouders over hun kinderen beperkt. Het gezin krijgt dan verplichte begeleiding van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Een OTS duurt zo kort als mogelijk en in principe maximaal een jaar. Zijn er dan toch nog zorgen over de kinderen? Dan kan de rechter de OTS met (maximaal) één jaar verlengen.

Als een rechter een jongere zowel OTS als jeugdreclassering heeft opgelegd, dan noemen we dit ‘samenloop’. Wij zorgen in dat geval voor één vast aanspreekpunt vanuit De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Voogdij

Als ouders door de rechter uit de ouderlijke macht worden gezet, kan De Jeugd- & Gezinsbeschermers de voogdij op zich nemen. Het kind gaat dan naar een pleeggezin of tehuis en wij zijn volledig verantwoordelijk voor de opvoeding De ouders hebben officieel niets meer over het kind te vertellen, maar blijven wel zo veel mogelijk betrokken.

Jeugdreclassering

Als een jongere een strafbaar feit pleegt of ernstig verzuimd op school, kan de rechter verplichte jeugdreclassering opleggen. Samen met de jongere en de ouders maakt De Jeugd- & Gezinsbeschermers een plan om te zorgen dat het weer goed gaat met de jongere. Bij de uitvoering van het plan werken we intensief samen met justitie en gemeenten.

Als een rechter een jongere zowel OTS als jeugdreclassering heeft opgelegd, dan noemen we dit ‘samenloop’. Wij zorgen in dat geval voor één vast aanspreekpunt vanuit De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Crisisinterventie

Ons crisisinterventieteam biedt 24/7 hulp in noodsituaties. De inzet varieert van een telefonisch consult aan het lokale team tot een bezoek aan het gezin. Het team regelt spoedhulpverlening of noodbedden en heeft contact met de hulpdiensten en gemeente. Na 24 uur draagt het team het gezin weer over aan het lokale team of de vaste jeugd- & gezinsbeschermer.

Toeleiding gesloten jeugdhulp

Als de rechter besluit dat een jongere naar een instelling voor gesloten jeugdhulp moet, dan volgt een strikte procedure. Er is immers sprake van vrijheidsbeperking. Ons gespecialiseerde team heeft hiervoor de juridische en gedragswetenschappelijke kennis en de juiste contacten. Zij verzorgen de procedure voor de lokale jeugdteams.

Onderzoek vermoedens kindermishandeling

Als er vermoedens zijn van kindermishandeling, kan Veilig Thuis aan ons vragen om onderzoek te doen. Door middel van gesprekken met kinderen, ouders en betrokkenen brengen wij de veiligheidssituatie in beeld. Op basis van ons rapport worden indien nodig vervolgstappen genomen.

Meer informatie vindt u in de brochure Wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen. Of neem contact op met De Jeugd- & Gezinsbeschermers op telefoonnummer 088 – 777 80 00 of via info@dejeugdengezinsbeschermers.nl.