Feiten, cijfers en jaarverslagen

De Jeugd-& Gezinsbeschermers zijn onderdeel van Partners voor Jeugd. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met elkaar bieden we een stevige basis voor onze professionals die iedere dag bezig zijn met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en het ondersteunen van hen en hun ouders. Zodat elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen.  Bekijk de infographic met feiten en cijfers van onze organisatie.

Feedback cliënten
We zijn altijd alert op mogelijke verbeteringen in onze werkwijze. De meest waardevolle informatie daarover komt van onze cliënten zelf. De Jeugd- & Gezinsbeschermers haalt deze feedback actief op via:

  • De cliëntenraad
  • De vragenlijst die iedere cliënt krijgt bij de afsluiting van een traject;
  • De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg;
  • Evaluaties van klachten en bemiddelingsgesprekken;
  • Spiegelgesprekken waarin medewerkers luisteren naar de ervaringen van cliënten.

Jaarverslagen/jaarrekeningen

Jaarrekening Stichting Partners voor Jeugd 2017
De Jeugd-& Gezinsbeschermers is onderdeel van Stichting Partners voor Jeugd.

Jaarverslag 2016

 

KVK-nummer: 34186307