Feiten, cijfers en jaarverslagen

De Jeugd- & Gezinsbeschermers zijn onderdeel van Partners voor Jeugd. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met elkaar bieden we een stevige basis voor onze professionals die iedere dag bezig zijn met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en het ondersteunen van hen en hun ouders. Zodat elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen.  Bekijk de infographic met feiten en cijfers van onze organisatie.

Feedback cliënten
We zijn altijd alert op mogelijke verbeteringen in onze werkwijze. De meest waardevolle informatie daarover komt van onze cliënten zelf. De Jeugd- & Gezinsbeschermers haalt deze feedback actief op via:

  • De cliëntenraad
  • De vragenlijst die iedere cliënt krijgt bij de afsluiting van een traject;
  • De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg;
  • Evaluaties van klachten en bemiddelingsgesprekken;
  • Spiegelgesprekken waarin medewerkers luisteren naar de ervaringen van cliënten.

Jaarverslagen/jaarrekeningen

De Jeugd-& Gezinsbeschermers is onderdeel van Stichting Partners voor Jeugd.

Jaarrekening Stichting Partners voor Jeugd 2018

Jaarrekening Stichting Partners voor Jeugd 2017

Jaarverslag 2016

 

KVK-nummer: 34186307

Social Return on Investment (SROI)

Social Return On Investment (afgekort SROI) gaat in het algemeen over het bieden van werk aan- en het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Jeugd- en Gezinsbeschermers dragen we ook in de ondersteunende dienstverlening bij aan SROI. Zo benutten wij onze inkoopkracht maximaal om meer sociale impact te creëren en kopen wij in bij organisaties die een percentage van de contractwaarde terug laten vloeien in de maatschappij. Dit doen onze leveranciers onder andere door het creëren van leer- en werkplekken, coaching vanuit eigen kerncompetenties of door circulair inkopen.

Resultaat in 2019

Met een SROI-resultaat van €586.909,- in 2019 hebben we een sterke stijging gerealiseerd. Na de succesvolle SROI inzet in 2018 kan Partners voor Jeugd, waar De Jeugd- en Gezinsbeschermers onderdeel van is, met veel genoegen terugblikken op 2019. Social Return On Investment is succesvol gecontinueerd in 2019, door een structurele en centrale borging binnen de organisatie te realiseren. 

Er zijn concrete stappen gemaakt om de doelstellingen voor 2019/2020 te behalen. In 2019 is de SROI bijna verdubbeld. De werkmaatschappij Bedrijfsondersteuning heeft dit, namens PvJ, grotendeels gerealiseerd door samenwerkingsverbanden aan te gaan met sociale organisaties. Zie ons SROI-rapportage over 2019 voor een volledige toelichting van onze SROI inzet.

Resultaat in 2018

In 2018 is Partners voor Jeugd (het samenwerkingsverband waar de DJGB onderdeel van is) actief aan de slag gegaan met SROI. In 2018 bedraagt de gerealiseerde SROI inzet vanuit Bedrijfsondersteuning € 301.769. Dit is grotendeels voortgevloeid uit de inkoop bij sociale firma’s. Er is in vergelijking met het jaar ervoor een stijging van 155%, waarbij de SROI inzet in 2017 € 117.976 was. PvJ heeft dit grotendeels gerealiseerd door vier nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met sociale organisaties. Bekijk hier de gehele rapportage over onze SROI-activiteiten.