Headerbeeld

De veiligheid van het kind centraal

Voor gemeenten

De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van kinderen in de knel en de versterking van het gezin. Het doel is om kinderen een kans te geven zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Wij werken volgens onze eigen, bewezen effectieve, methode Beschermen & Versterken.

Wij begeleiden multiprobleemgezinnen op vrijwillige basis en voeren kinderbeschermingsmaatregelen uit die de Kinderrechter heeft opgelegd (gedwongen kader). Daarnaast bieden wij met onze crisisdienst 24/7 direct hulp als een kind acuut in gevaar is en doen wij onderzoek naar vermoedens van kindermishandeling (Veilig Thuis).

Gecertificeerde organisatie

De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een gecertificeerde instelling:

  • Wij zijn bevoegd om jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren.
  • Onze jeugdzorgprofessionals staan geregistreerd in het beroepsregister.
  • Onze werkwijze is vastgesteld, beschreven, theoretisch onderbouwd en voldoet aan alle wettelijke eisen.
  • De inbreng van de cliënt in het eigen hulpverleningsproces en ons organisatiebeleid is goed verankerd.
  • De veilige uitwisseling van informatie (privacy) en samenwerking met ketenpartners is geborgd.
  • Onze interne organisatieprocessen zijn op juiste manier ondersteunend aan onze dienstverlening.

Opdrachtgevers schakelen ons in bij de meest complexe situaties. Onze expertise is het resultaat van decennialange ervaring van onze gecertificeerde en geregistreerde medewerkers. We werken voortdurend aan kwaliteit en innovatie. Dat doen we samen met cliënten, opdrachtgevers en partnerorganisaties. Hun feedback over onze dienstverlening en organisatie vinden wij van onschatbare waarde.

Bekijk hier een korte impressie van ons werk: