Werken bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers

De Jeugd- & Gezinsbeschermers helpt kinderen, jongeren en ouders bij problemen rond opgroeien en opvoeden. Wij ondersteunen, beschermen en houden toezicht. Binnen de organisatie werken ruim 300 werknemers op regiokantoren in Alkmaar, Hilversum en Haarlem.

Eén gezin, één plan

Op het snijvlak van de vrijwillige en gedwongen begeleiding heeft De Jeugd- & Gezinsbeschermers toegevoegde waarde. Door stevig in te zetten op interventies en hulpverlening in het vrijwillig kader én de eigen kracht van een gezin te benutten proberen we de stap naar de kinderrechter zoveel mogelijk te voorkomen. Ook kunnen we met een aanbod van zorg in een eerder stadium voorkomen dat er een beroep wordt gedaan op gespecialiseerde jeugdzorg. Ouders die desondanks niet datgene willen of kunnen doen wat nodig is om hun kinderen veilig te laten opgroeien, wordt in het uiterste geval de kinderrechter verzocht om hulpverlening verplicht te stellen. De Jeugd- & Gezinsbeschermers gaat uit van het motto: interventies licht waar het kan, stevig waar het moet.

Het werk van De Jeugd- & Gezinsbeschermers

De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een door de overheid gecertificeerde organisatie. Wij bieden Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, begeleiding van multiprobleemgezinnen in het vrijwillig kader, en diensten zoals het onderzoeken van (vermoedens van) kindermishandeling en crisisinterventie. De wettelijke kwaliteitsstandaarden vanuit bijvoorbeeld de Jeugdwet of de Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen zijn daarbij leidend en vanzelfsprekend.

De Jeugd- & Gezinsbeschermers werkt met gecertificeerde en geregistreerde jeugd- & gezinsbeschermers die toegerust zijn om kinderen te beschermen die met complexe problematiek te maken hebben. De focus van onze medewerkers ligt op de veiligheid van het kind, het voorkomen van delinquent gedrag en het versterken van het gezin. Door de verschillende werkvormen van vrijwillige begeleiding, jeugdbescherming én jeugdreclassering geïntegreerd uit te voeren, geven wij uitvoering aan de gedachte van één gezin, één plan, één regisseur.

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?

Solliciteer hier