Werken bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers

De Jeugd- & Gezinsbeschermers helpt kinderen, jongeren en ouders bij problemen rond opgroeien en opvoeden. Wij ondersteunen, beschermen en houden toezicht. Binnen onze organisatie werken ruim 200 werknemers op regiokantoren in Alkmaar, Bussum en Haarlem.

Eén gezin, één plan

Door stevig in te zetten op interventies en hulpverlening in het vrijwillig kader én de eigen kracht van een gezin te benutten proberen we de stap naar de kinderrechter en gespecialiseerde zorg te voorkomen.  Als ouders desondanks niet kunnen doen wat nodig is om hun kinderen veilig te laten opgroeien, dan wordt de kinderrechter verzocht om hulpverlening verplicht te stellen. De Jeugd- & Gezinsbeschermers gaat uit van het motto: interventies licht waar het kan, stevig waar het moet.

Het werk van De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Onze medewerkers zijn gecertificeerd en toegerust om kinderen te beschermen die met complexe problematiek te maken hebben. De focus ligt op de veiligheid van het kind, het voorkomen van delinquent gedrag en het versterken van het gezin. Door de verschillende werkvormen van vrijwillige begeleiding, jeugdbescherming én jeugdreclassering geïntegreerd uit te voeren, geven wij uitvoering aan de gedachte van één gezin, één plan, één regisseur.

De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een door de overheid gecertificeerde organisatie. Wij bieden Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en begeleiden multiprobleemgezinnen in het vrijwillig kader. Daarnaast doen we onderzoek naar (vermoedens van) kindermishandeling en interveniëren in crisissituaties. De wettelijke kwaliteitsstandaarden van de Jeugdwet en de Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen zijn daarbij leidend.

 

Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?

Solliciteer hier