Onze organisatie

Sinds 1 juli 2017 werken De Jeugd- & Gezinsbeschermers en William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering samen onder de naam Partners voor Jeugd.

Twee gecertificeerde organisaties in de regio Noord-Holland op het gebied van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering bundelen krachten om kinderen en ouders nog beter te kunnen bedienen wanneer het hen op eigen kracht even niet lukt. De twee organisatie blijven zelfstandig opereren, daarin verandert voor de samenwerkingspartners en cliënten niets.

Directeur Jeugd-& Gezinsbeschermers | Mevr. J. (Marjan) Adema, MBA


Raad van bestuur en raad van toezicht Partners voor Jeugd:

De Jeugd- en Gezinsbeschermers opereert binnen het samenwerkingsverband Partners voor Jeugd. Voor een overzicht van het Raad van Bestuur en het Raad van Toezicht kunt u terecht op de website van Partners voor Jeugd via deze link.

Algemene informatie

Het meerjarenkader voor De Jeugd- en Gezinsbeschermers komt vanuit Partners voor Jeugd. In dit kader staan onze lange termijn doelstellingen omschreven voor de periode 2019-2022. U kunt dit Meerjarenkader 2019-2022 hieronder downloaden.

KvK nummer: 34186307
ANBI-keurmerk en RSIN-nummer: 812769740

De Jeugd- en Gezinsbeschermers is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)