Onze organisatie

Sinds 1 juli 2017 werken De Jeugd- & Gezinsbeschermers en William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering samen onder de naam Partners voor Jeugd.

Twee gecertificeerde organisaties in de regio Noord Holland op het gebied van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering bundelen krachten om kinderen en ouders nog beter te kunnen bedienen wanneer het hen op eigen kracht even niet lukt. De twee organisatie blijven zelfstandig opereren, daarin verandert voor de samenwerkingspartners en cliënten niets.

Raad van bestuur en raad van toezicht Partners voor Jeugd:

Raad van bestuur: 

  • E.P.J. Heijdelberg, Voorzitter Raad van Bestuur
  • P. van Uchelen, Lid Raad van Bestuur

Raad van toezicht:

◾De heer F. Teeven, voorzitter
◾Mevrouw P.J.E. van Zuijlen
◾Mevrouw A.M.L van Dalen
◾Mevrouw T. Ineke
◾De heer M.P. van Gastel
◾De heer D.A. van de Velde
◾De heer J.C. van Dijk

Directeur Jeugd-& Gezinsbeschermers | Mevr. J. (Marjan) Adema, MBA