Onze organisatie

Sinds 1 juli 2017 werken De Jeugd- & Gezinsbeschermers en William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering samen onder de naam Partners voor Jeugd.

Twee gecertificeerde organisaties in de regio Noord-Holland op het gebied van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering bundelen krachten om kinderen en ouders nog beter te kunnen bedienen wanneer het hen op eigen kracht even niet lukt. De twee organisatie blijven zelfstandig opereren, daarin verandert voor de samenwerkingspartners en cliënten niets.

Directeur Jeugd-& Gezinsbeschermers | Mevr. J. (Marjan) Adema, MBA


Raad van bestuur en raad van toezicht Partners voor Jeugd:

Raad van bestuur: 

  • E.P.J. Heijdelberg, Voorzitter Raad van Bestuur
  • P. van Uchelen, Lid Raad van Bestuur

Raad van toezicht:

  • De heer F. Teeven, voorzitter
  • Mevrouw A.M.L van Dalen
  • Mevrouw T. Ineke
  • De heer D.A. van de Velde
  • De heer J.C. van Dijk
  • Mevrouw P. Hummelen

Algemene informatie

Het meerjarenkader voor De Jeugd- en Gezinsbeschermers komt vanuit Partners voor Jeugd. In dit kader staan onze lange termijn doelstellingen omschreven voor de periode 2019-2022. U kunt dit Meerjarenkader 2019-2022 hieronder downloaden.

Download.

RSIN-nummer

De DJGB heeft een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer, ookwel RSIN-nummer genoemd. 

RSIN-nummer DJGB:     812769740