30-6-2017

Jeugdbeschermingsorganisaties gaan samenwerken in Partners voor Jeugd

Vanaf 1 juli gaan de William Schrikker Groep en de Jeugd- & Gezinsbeschermers een samenwerking aan onder de naam Partners voor Jeugd. Op die manier willen beide organisaties beter kunnen inspelen op de situatie die is ontstaan sinds de transitie van de jeugdzorg in 2015. De samenwerking zal meer mogelijkheden bieden om een flexibele partner te zijn voor gemeenten. De organisaties bundelen hun krachten en dragen zo bij aan een toekomstbestendig jeugdzorgstelsel, waarin elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen.

De expertise van de Gecertificeerde Instellingen De Jeugd- & Gezinsbeschermers en William Schrikker Groep ligt op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering, pleegzorg en gezinshuizen voor kwetsbare kinderen én ouders. Zowel voor kinderen en ouders zonder als met een beperking. Door de samenwerking biedt zij gemeenten in haar regio’s één integraal en breed pakket aan producten en diensten. Het gaat hier zowel om specialistische zorg voor ouders en kinderen met een beperking als ondersteuning voor gezinnen waarin verslaving, psychiatrische problematiek en complexe scheidingssituaties spelen. Ook hierdoor kan het zorgaanbod nog beter worden aangepast aan de vraag van die gezinnen. Nu en in de toekomst. Beide gecertificeerde instellingen blijven werken onder hun eigen naam en met hun eigen certificaat.

Ruimte voor innovatie

De samenwerking in Partners voor Jeugd houdt onder andere in dat de organisaties hun krachten bundelen op het gebied van zorginnovatie en van bestuurs- en bedrijfsondersteuning. Erik Heijdelberg, Lucy Schmitz en Manuelle Moens vormen de Raad van Bestuur. Op die manier ontstaat er meer ruimte voor innovatie die nodig is voor een toekomstbestendig jeugdstelsel. Bestuurder Partners voor Jeugd, Erik Heijdelberg: “Die ruimte is als individuele organisatie lastiger vrij te maken, maar samen kan het wel. Wij herkennen elkaars krachten en de manier waarop die elkaar kunnen versterken in dit proces. Zo kunnen we samen met gemeenten en andere partners goed in blijven spelen op de ontwikkelingen in de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en armoedebestrijding. We zijn dan ook bijzonder trots op dit partnerschap en hopen dat in de toekomst meer jeugdzorgorganisaties zich bij ons aansluiten.”

Over Partners voor Jeugd

Partners voor Jeugd is een samenwerkingsverband van organisaties actief in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met elkaar bieden we een stevige basis voor onze professionals die iedere dag bezig zijn met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en het ondersteunen van hen en hun ouders. Zodat elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen. Onze gezamenlijke expertise ligt op de gebieden jeugdbescherming, jeugdreclassering, pleegzorg en gezinshuizen voor kwetsbare kinderen én ouders al dan niet met een beperking.

Partners voor Jeugd – Wij zijn er als het moet.