17-3-2020

Geen drang meer ingezet in regio Midden en Zuid Kennemerland

Sinds januari dit jaar wordt geen drang meer ingezet in de hele regio Midden en Zuid Kennemerland (7 gemeenten). De regio loopt hiermee voorop in de aanbeveling die de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving onlangs publiceerden.

Deze Raden constateerden namelijk dat drang soms feitelijk het karakter van dwang krijgt, terwijl het om hulp in het vrijwillig kader gaat. “Dit is onwenselijk”, stellen de Raden. “Het moet voor jeugdigen en ouders glashelder zijn welke soort hulp – vrijwillig of gedwongen – aan hen wordt verleend.” In Midden en Zuid Kennemerland (MZK) heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) hier een passende werkwijze voor: Samenwerken aan Veiligheid. Lees meer hier