19-4-2017

Een stem voor alle cliënten

Machteld Bos en Patrick van Diepen werden allebei in 2016 lid van de Cliëntenraad van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Machteld omdat ze vanuit haar eigen werkomgeving in het sociaal domein weet dat een klankbord van cliënten belangrijk is voor iedere zorg- en welzijnsorganisatie. Patrick omdat hij graag zijn observaties en ervaringen uit zijn eigen traject wilde delen met de organisatie om zo zaken voor andere cliënten te verbeteren. Samen kijken zij terug op 2016 en vooruit naar te toekomst.

Machteld is getrouwd en moeder van twee (bijna) volwassen kinderen, afkomstig uit haar eerste huwelijk. Door een begeleidingstraject voor haar nu 19 jarige zoon, kwam zij een aantal jaar geleden in contact met De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Patrick zit nog midden in zijn traject; zijn jonge kinderen van 1 en 3 jaar staan op dit moment onder toezicht van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Ze zijn blij met de rol die ze kunnen spelen om jeugdzorg te verbeteren. Patrick: “Ik merk aan de organisatie dat zij de Cliëntenraad echt een belangrijk orgaan vinden. Alle plannen worden met ons besproken, vaak door bestuurder Lucy Schmitz zelf. En ook extern staan we goed op de kaart, wat ik merk aan de verschillende partijen die ons bevragen.”

Open en eerlijke samenwerking

Binnen de Cliëntenraad draait het natuurlijk primair om het vertegenwoordigen van het belang van cliënten, maar het is ook van belang dat de leden objectief naar beleidszaken kunnen kijken. Machteld: “Die vaardigheid beheers ik door mijn dagelijks werk als mediator in mijn eigen praktijk. We werken prima met de organisatie samen en voelen ons serieus genomen. Ik merk echt een gezamenlijk belang om de jeugdzorg te verbeteren. De organisatie deelt op open een eerlijke wijze de plannen met ons. Afgelopen jaar verkende De Jeugd- & Gezinsbeschermers bijvoorbeeld de mogelijkheden voor samenwerking met andere jeugdzorginstellingen. Daar worden wij goed in meegenomen.”

Een spiegelgesprek met jongeren over uithuisplaatsingen maakte afgelopen jaar het meeste indruk op Machteld: “Ik heb zoveel bewondering voor die jongeren die zich zo kwetsbaar durfden op te stellen. Dan weet je nog beter waar je het voor doet. Wat mij betreft is dat ook de uitdaging voor de toekomst: hoe zorgen we dat we onze hele achterban nog beter een stem geven zodat we echt de belangen van alle cliënten goed kunnen vertegenwoordigen? Samen met de organisatie ga ik graag op zoek naar een methode om de cliënttevredenheid nog beter in kaart te kunnen brengen.”

Goede relaties voor complexe taak

Patrick hoopt in de toekomst nog actiever te worden betrokken bij beslissingen die direct impact hebben op cliënten: “Bijvoorbeeld als het gaat over de (her)verdeling van cliënten over de verschillende locaties en gezinsvoogden. Dat vind ik typisch iets voor ons, want wij weten hoe belangrijk het is om een goede relatie te hebben met een gezinsvoogd. Hun rol is zo belangrijk en hun impact (ook emotioneel) is heel groot. Zo hoop ik dat we eraan kunnen bijdragen dat kinderen nog beter beschermd en geholpen worden en dat de medewerkers van De Jeugd- & Gezinsbeschermers daar ook voldoening uit kunnen halen. In de huidige maatschappij hebben zij immers een steeds complexere taak. Daarom is het zo belangrijk om hierin als Cliëntenraad, achterban en organisatie intensief met elkaar op te trekken.”