Nieuws

Keurmerkinstituut oordeelt positief over De Jeugd- & Gezinsbeschermers

22-4-2015

Keurmerkinstituut oordeelt positief over De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Op maandag 20 april 2015 werd De Jeugd- & Gezinsbeschermers bezocht door het Keurmerkinstituut voor de jaarlijkse controle-audit. De audit is succesvol verlopen en we kregen complimenten over onze aanpak Beschermen & Versterken. Op enkele verbeterpunten na was het Keurmerkinstituut zeer positief. De verbeterpunten worden de komende weken in verbeterplannen uitgewerkt.

Lees meer
Directeur-generaal ministerie V&J op werkbezoek bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers

23-3-2015

Directeur-generaal ministerie V&J op werkbezoek bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Op 18 maart bracht mevrouw Michèle Blom een werkbezoek aan onze organisatie. Het doel was een nadere kennismaking met onze organisatie en onze dagelijkse praktijk. Mevrouw Blom is ruim een halfjaar geleden aangetreden als directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassingen bij het ministerie.

Lees meer
Jeugdzorg Leert

18-3-2015

Jeugdzorg Leert

Onder de naam Jeugdzorg Leert heeft een aantal gecertificeerde instellingen in de jeugdzorg (de WSG, De Jeugd- & Gezinsbeschermers, Jeugdbescherming Gelderland en Jeugdbescherming Overijssel), de handen ineen geslagen om activiteiten in het kader van leren en ontwikkelen te bundelen en samen verder te ontwikkelen. De website www.jeugdzorgleert.nl is hiervan het eerste resultaat.

Lees meer
Onderzoek naar succesbepalende factoren aanpak De Jeugd- & Gezinsbeschermers

03-3-2015

Onderzoek naar succesbepalende factoren aanpak De Jeugd- & Gezinsbeschermers

In 2012 heeft De Jeugd- & Gezinsbeschermers een duidelijke koers ingezet, namelijk het centraal stellen van de bescherming van het kind en het versterken van het gezin. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de nieuwe werkwijze Beschermen & Versterken. Inmiddels is deze aanpak in de hele organisatie ingevoerd. De eerste ervaringen laten zien dat Beschermen & Versterken winst oplevert in termen van voorkomen en uitstel van jeugdzorg in het gedwongen kader en minder indicaties voor gespecialiseerde zorg. Eigen onderzoek door De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft uitgewezen dat Beschermen & Versterken in 27 procent van de gezinnen leidt tot het voorkomen of het uitstellen van een dwangmaatregel en tot 24 procent minder beroep op specialistische jeugdzorg.

Lees meer
De Jeugd- & Gezinsbeschermers in het zonnetje gezet!

26-1-2015

De Jeugd- & Gezinsbeschermers in het zonnetje gezet!

De nieuwe jeugdzorg is een feit, per januari is niet meer de Provincie, maar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een grote omslag, waar door alle betrokkenen hard aan gewerkt is. GroenLinks Noord-Holland wil graag de mensen die het echte werk doen daarvoor bedanken en bezoekt daarom deze maand een aantal organisaties. GroenLinks had aan de directies van de organisaties gevraagd hun ‘held’ te nomineren.

Lees meer
De Jeugd- & Gezinsbeschermers haalt ruim 5.000 euro op voor Serious Request

22-12-2014

De Jeugd- & Gezinsbeschermers haalt ruim 5.000 euro op voor Serious Request

Ook De Jeugd- & Gezinsbeschermers steunde Het Glazen Huis van 3FM in de week voor kerst. Wij ondersteunen het doel van de actie van de actie van harte en daarom deed De Jeugd- & Gezinsbeschermers (voorheen Bureau Jeugdzorg Noord-Holland) mee aan Serious Request 2014. Onze medewerkers hebben verschillende acties opgezet om geld op te halen.

Lees meer
Veranderingen in de jeugdzorg per 1 januari

17-12-2014

Veranderingen in de jeugdzorg per 1 januari

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat betekent dat iedereen die vragen heeft over opvoeden en opgroeien, of hulp nodig heeft bij de opvoeding, daarvoor eerst naar de gemeente moet gaan. Het wijk- of gebiedsteam beoordeelt de vraag en helpt u verder.

Lees meer
Wij zijn: De Jeugd- & Gezinsbeschermers

17-12-2014

Wij zijn: De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland heet vanaf 1 januari 2015 De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De verandering van onze naam markeert de veranderingen in de jeugdzorg en onze nieuwe rol in het jeugdstelsel.

Lees meer
Geslaagde bijeenkomst over uithuisplaatsingen

11-12-2014

Geslaagde bijeenkomst over uithuisplaatsingen

In de ‘Week van kinderen veilig’ op woensdag 19 november 2014 organiseerde Bureau Jeugdzorg Noord-Holland een discussiebijeenkomst over uithuisplaatsingen. Centrale vraag van deze middag: hoe kunnen we uithuisplaatsingen het beste inzetten voor de veiligheid van kinderen? Afgelopen jaar heeft Bureau Jeugdzorg Noord-Holland onderzoek naar uithuisplaatsingen laten doen door TNO.

Lees meer
BJZNH gecertificeerd!

30-9-2014

BJZNH gecertificeerd!

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland voldoet aan de vereisten van het normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Bureau Jeugdzorg Noord-Holland heeft als derde organisatie in Nederland een positief oordeel gekregen van het Keurmerkinstituut. Het certificaat zal voor het eind van het jaar door het ministerie van Veiligheid en Justitie worden afgegeven.

Lees meer
De Kindertelefoon wordt één landelijke stichting

04-9-2014

De Kindertelefoon wordt één landelijke stichting

De Kindertelefoon wordt per 1 januari 2015 één landelijke Stichting. Zo stelt De Kindertelefoon de continuïteit van haar dienstverlening veilig en houdt zij de organisatie slagkrachtig en toekomstbestendig in de transitie van het jeugdzorgdomein naar de gemeenten. Ook uit de jaarcijfers van 2013 blijkt weer dat De Kindertelefoon voorziet in een elementaire behoefte van opgroeiende kinderen en een grote naamsbekendheid geniet onder haar doelgroep. Het sterke merk De Kindertelefoon kan zich zo na 2015 verder ontwikkelen.

Lees meer
12345