Nieuws

Expertmeeting ‘Trauma bij kinderen’ donderdag 19 november in Alkmaar

15-10-2015

Expertmeeting ‘Trauma bij kinderen’ donderdag 19 november in Alkmaar

De Jeugd- & Gezinsbeschermers organiseert een expertmeeting over trauma’s bij kinderen. In veel gezinnen waarbij huiselijk geweld of kindermishandeling aan de orde is, is sprake van traumatische problematiek bij de kinderen. Cruciaal bij deze vormen van complex trauma is dat het kind getraumatiseerd is door degene die juist verzorging en veiligheid had moeten bieden. De impact op de ontwikkeling van het kind kan enorm zijn en is vaak moeilijk te herkennen. Waarover hebben we het bij trauma en welke vormen zijn er? Wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn? En hoe creëren we met het gezin en de betrokken professionals weer een veilige opvoedsituatie?

Lees meer
Cedeo-certificaat verlengd!

15-10-2015

Cedeo-certificaat verlengd!

De opleidingen die door De Jeugd- & Gezinsbeschermers worden gegeven zijn wederom Cedeo-gecertificeerd! Het certificaat is verlengd tot september 2017. Wij zijn hier natuurlijk erg trots op, aangezien de continue verbetering van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers een van onze speerpunten is.

Lees meer
Financiële hulp voor onze pupillen

15-10-2015

Financiële hulp voor onze pupillen

De Jeugd- & Gezinsbeschermers begeleidt veel gezinnen die te maken hebben met financiële problemen. Het is belangrijk om deze problemen zo snel mogelijk te signaleren en mensen de juiste weg te wijzen om deze op te lossen. Wat doet de gemeente, wat doet de Belastingdienst en wat kunnen andere instanties doen? Zijn er geen reguliere wegen of andere oplossingen? Dan kan een beroep op een speciaal fonds een mogelijkheid zijn. Bijvoorbeeld om een fiets te kopen, een dna-onderzoek te bekostigen of de kosten van een naamsverandering te dekken.

Lees meer
Een gezin voor Sara

15-10-2015

Een gezin voor Sara

Van 10 t/m 18 oktober vindt de eerste nationale ‘Week van de Pleegzorg’ plaats. Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land. Die zijn hard nodig voor de opvang van kinderen, zoals baby Sara van vier maanden. Jeugd- & gezinsbeschermers Jolanda en Claire vonden onlangs samen met jeugdzorginstelling Youké het perfecte pleeggezin voor haar.

Lees meer
Landelijke studiedag over aanpak 18+

15-10-2015

Landelijke studiedag over aanpak 18+

Herkent u de krantenkoppen? “Houd kwetsbare jongere van 18 in de jeugdzorg”, “Steun voor kwetsbare 18-plusser niet goed geregeld” en “Jongeren klem tussen loketten”. Op donderdag 28 januari 2016 werkt De Jeugd- & Gezinsbeschermers mee aan een landelijke studiedag van Medilex over dit onderwerp. De overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg is een actueel thema voor zowel gemeenten als jeugdzorginstellingen. Uit het onderzoek “Ik kan het (niet) zelf” van de Kinderombudsman blijkt dat een deel van de jongeren het niet zelfstandig redt als de gedwongen jeugdhulp na hun 18e verjaardag automatisch eindigt.

Lees meer

15-10-2015

Veilig Sterk en Verder

Wanneer kinderen en jongeren opgroeien in een gezin waarin geweld plaatsvindt, is er hulp nodig. De Jeugd- & Gezinsbeschermers werkt in Haarlem al jaren mee aan een behandeltraject Veilig Sterk en Verder (VSV). Een behandeling voor kinderen, jongeren én (stief)ouders na kindermishandeling. Met het behandeltraject worden goede resultaten behaald, zo is te lezen in de septembereditie van het tijdschrift ‘Kind en Adolescent’: Veiligheid van kinderen boven alles. Gedragsdeskundige Stella Verkuil van De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft meegeschreven aan dit artikel.

Lees meer
Tekenen met en voor kinderen

08-9-2015

Tekenen met en voor kinderen

Al een paar jaar gebruikt Miranda Broersen tekeningen bij haar werk als jeugd- & gezinsbeschermer. Het instrument Drie Huizen helpt haar om kinderen in een onveilige situatie hun verhaal te laten vertellen. En andersom helpt Words & Pictures ouders om aan hun kinderen uit te leggen wat er is gebeurd.

Lees meer
Een gesprek met Raad van Toezicht-voorzitter Marleen Barth

08-9-2015

Een gesprek met Raad van Toezicht-voorzitter Marleen Barth

De Raad van Toezicht is de formele toezichthouder van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Vanuit hun brede deskundigheid zijn de leden van de Raad van Toezicht een klankbord voor de bestuurder. Voorzitter Marleen Barth vertelt hoe de Raad kritisch maar ook zeer betrokken de vinger aan de pols houdt.

Lees meer
Cliënten houden spiegel voor over gezinsplan

08-9-2015

Cliënten houden spiegel voor over gezinsplan

Op de avond van de warmste julidag ooit, kwamen cliënten en medewerkers van De Jeugd- & Gezinsbeschermers voor een spiegelgesprek samen op onze locatie in Haarlem. Ondanks het mooie weer, waren bijna dertig medewerkers, gemeenteambtenaren en twee leden van de Cliëntenraad aanwezig om te luisteren naar de ervaringen van cliënten met het gezinsplan. Twee ex-partners, drie moeders en een moeder en een zoon durfden het aan om de aanwezigen hierover te vertellen.

Lees meer
Dienstenportfolio: “Wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen”

08-9-2015

Dienstenportfolio: “Wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen”

Soms wordt de veiligheid van kinderen ernstig bedreigd en kunnen of willen ouders niet meewerken om dit te verbeteren. Dan kan de rechter een kinderbeschermingsmaatregel opleggen. Als gecertificeerde instelling voert De Jeugd- & Gezinsbescherming deze maatregel uit. Wij organiseren de benodigde zorg en begeleiden de kinderen en gezinnen totdat het gezin zelfstandig een veilig opvoedklimaat kan bieden. Ook als een gemeente besluit dat meer ondersteuning nodig is, worden wij ingeschakeld.

Lees meer
Organisatie & Kwaliteit

08-9-2015

Organisatie & Kwaliteit

 

In de afgelopen jaren heeft onze organisatie stevig ingezet op kwaliteitsverbetering. Om te beginnen door de ontwikkeling en invoering van onze aanpak Beschermen & Versterken. Dit heeft er voor gezorgd dat onze werkwijze voldoet aan de certificeringseisen en aansluit bij de wensen en behoeften van de samenleving. Ook is veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering, ontwikkeling en registratie van onze medewerkers in het Kwaliteitsregister Jeugd.

 

Lees meer
Sluiting rechtbank Alkmaar grote gevolgen voor cliënten De Jeugd- & Gezinsbeschermers

04-9-2015

Sluiting rechtbank Alkmaar grote gevolgen voor cliënten De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Onlangs werd bekend gemaakt dat de rechtbank van plan is de locaties in Alkmaar en Zaanstad te sluiten voor alle zaken waarbij een ondertoezichtstelling, een uithuisplaatsing, jeugdreclassering en andere familierechtelijke zaken spelen. Volgens het voornemen worden deze zaken voortaan in Haarlem behandeld. In onze ogen heeft dit ongunstige gevolgen voor onze toch vaak al kwetsbare cliënten.

Lees meer
Omvangrijke subsidie voor innovatie werkwijze

18-6-2015

Omvangrijke subsidie voor innovatie werkwijze

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft extra geld beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering verder te ontwikkelen en te versterken. Onder de naam SWING konden Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering aanvragen indienen gericht op veelbelovende vernieuwingen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De Jeugd- & Gezinsbeschermers diende twee projectaanvragen in en deze week werd bekendgemaakt dat beide aanvragen zijn gehonoreerd! De aanvragen hebben betrekking op situaties waarbij kinderen betrokken zijn in complexe scheidingen en op het structureel inbedden van de stem van onze cliënten in ons dagelijks werk. Lucy Schmitz (bestuurder De Jeugd- en Gezinsbeschermers): "Wij zijn erg blij met deze subsidies. Het zorgt ervoor dat wij de innovatie van onze werkwijzen en het contact met gezinnen een belangrijke impuls kunnen geven."

Lees meer
18 jaar, en dan?

18-6-2015

18 jaar, en dan?

De maatwerkdienst van De Jeugd- & Gezinsbeschermers voor de doelgroep 18-23 jarigen met meervoudige problematiek, die volgens de wet volwassen zijn, maar in hun gedrag en vaardigheden niet. “Volgende maand word ik 18 en ik kan niet wachten!” Aan het woord is Dennis. Hij staat sinds drie jaar onder toezicht. Dat betekent dat hij gedwongen begeleid wordt door De Jeugd- & Gezinsbeschermers. “Dan mag ik eindelijk alles zelf beslissen. Ik ben zo klaar met al die regels en bemoeizucht van mijn gezinsvoogd. Mijn beste vriend heeft nog een kamer over in zijn huis. Daar ga ik wonen en dan kan ik lekker mijn eigen gang gaan. Geen gezeur meer aan mijn hoofd.”

Lees meer
Geslaagde expertmeeting complexe scheidingen

18-6-2015

Geslaagde expertmeeting complexe scheidingen

Op dinsdag 16 juni vond in Hoorn de drukbezochte Expertmeeting Complexe scheidingen plaats. Met deze expertmeeting deelde De Jeugd- & Gezinsbeschermers zijn succesvolle aanpak met professionals, managers en bestuurders uit het veld en van gemeenten.

Lees meer
Jaarverslag 2014

16-6-2015

Jaarverslag 2014

1 januari 2015 was een mijlpaal voor de jeugdzorg en voor onze organisatie. Parallel aan de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten hebben wij onze nieuwe naam De Jeugd- & Gezinsbeschermers geïntroduceerd. Die nieuwe naam is meer dan een omhulsel. Het is het resultaat van veranderingen die in 2014 handen en voeten hebben gekregen. In het Jaarbericht 2014 kijken we terug op deze ontwikkelingen en blikken we vooruit aan de hand van een aantal interviews en gesprekken.

Lees meer
Expertmeeting Vechtscheidingen: 16 juni 2015

08-5-2015

Expertmeeting Vechtscheidingen: 16 juni 2015

Ongeveer 20.000 kinderen lijden onder een complexe echtscheiding en daar komen jaarlijks 3.500 kinderen bij. Deze kinderen hebben zoveel last van de voortdurende strijd tussen hun ouders dat zij gedrags- of ontwikkelingsproblemen krijgen. Als kinderen niet veilig kunnen opgroeien als gevolg van een complexe echtscheiding dan is dit volgens De Jeugd- & Gezinsbeschermers een vorm van mishandeling van het kind. Nu gemeenten een centrale rol in de jeugdzorg hebben, krijgen lokale (jeugd)teams ook met deze situaties te maken. Hoe kunnen de leden van het wijkteam efficiënt en effectief inspelen op de problematiek die zij tegenkomen? Is de problematiek anders dan bij andere opvoed- en opgroeiproblemen? En hoe kunnen het lokale team en De Jeugd- & Gezinsbeschermers elkaar versterken in een effectieve aanpak? Deze thema’s komen aan de orde tijdens de expertmeeting Vechtscheidingen op dinsdagmiddag 16 juni in Hoorn. U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze expertmeeting.

Lees meer
Bereikbaarheid in mei

30-4-2015

Bereikbaarheid in mei

Op de volgende dagen zijn de kantoren van De Jeugd- & Gezinsbeschermers gesloten:

  • Op maandag 4 mei (collectieve vrije dag) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag).
  • Op donderdag 14 mei (Hemelvaart) en vrijdag 15 mei (collectieve vrije dag).
  • Op maandag 25 mei (Tweede Pinksterdag).
Lees meer
Cliënten aan het woord

24-4-2015

Cliënten aan het woord

"Ik heb even op jullie site gekeken en ik denk dat wij jullie veel eerder om hulp hadden moeten vragen. Wij zijn zo blij dat u er nu bent…", aldus de opa van een van onze cliënten. Feedback van cliënten is een belangrijk instrument voor De Jeugd- & Gezinsbeschermers om continu aan kwaliteitsverbetering te werken. Daarom krijgen onze cliënten bij het afsluiten van een begeleidingstraject de gelegenheid een tevredenheidsenquête in te vullen. Gemiddeld beoordelen cliënten ons werk met een 7,8. Een greep uit de open antwoorden én de spontane reacties die onze medewerkers krijgen van de gezinnen waar zij mee samenwerk(t)en.

Lees meer
Beschermen zonder woorden

24-4-2015

Beschermen zonder woorden

Hoe kan ik doordringen tot de ouders, als woorden geen effect lijken te hebben? Veel jeugd- & gezinsbeschermers hebben zich deze vraag wel eens gesteld. Firouzeh werkt met beelden en symbolen om mensen tot inzicht te brengen over hun houding of gedrag. Haar collega’s Nynke en Roland werden geraakt door haar verhalen. Samen zetten ze zich in om het de werkwijze Beschermen zonder woorden breder te verspreiden. Beschermen zonder woorden past goed binnen de integrale aanpak Beschermen & Versterken van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Lees meer
12345