Nieuws

Kenniswijzer De Stem van de cliënt live

26-4-2016

Kenniswijzer De Stem van de cliënt live

Op 18 april ging de online kenniswijzer ‘De Stem van de cliënt’ live. Op www.stemvandeclient.nl presenteren De Jeugd- & Gezinsbeschermers en de William Schrikker Groep (WSG) vier vooruitstrevende projecten die de cliënt centraal stellen in de jeugdzorg:

Lees meer
Aanpak schoolverzuim light succesvol

17-3-2016

Aanpak schoolverzuim light succesvol

Voortijdig schoolverlaten is nog steeds een probleem in Nederland. Met de aanpak ‘Schoolverzuim Light’ van De Jeugd- & Gezinsbeschermers bereiken we dat 90% van de jongeren binnen drie maanden weer naar school gaat. Zonder dat de inzet van gedwongen jeugdbescherming of jeugdreclassering nodig is.

Lees meer
Ondertekening projectcontract ‘De Stem van de cliënt’

15-3-2016

Ondertekening projectcontract ‘De Stem van de cliënt’

De Rechtbank stelt De Jeugd- & Gezinsbeschermers in het gelijk in zijn vonnis in kort geding tegen de zeven gemeenten in West-Friesland over de aanbesteding jeugdbescherming en jeugdreclassering 2016. Uitspraak was op 25 februari jl.

Lees meer
Vonnis kort geding West-Friesland

02-3-2016

Vonnis kort geding West-Friesland

De Rechtbank stelt De Jeugd- & Gezinsbeschermers in het gelijk in zijn vonnis in kort geding tegen de zeven gemeenten in West-Friesland over de aanbesteding jeugdbescherming en jeugdreclassering 2016. Uitspraak was op 25 februari jl.

Lees meer
34 Noord-Hollandse gemeenten kiezen voor De Jeugd- & Gezinsbeschermers

17-2-2016

34 Noord-Hollandse gemeenten kiezen voor De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Ook in 2016 begeleidt De Jeugd- & Gezinsbeschermers jongeren en gezinnen in 34 gemeenten in Noord-Holland. Het is de succesvolle uitkomst van de aanbestedingsprocedures die de gemeenten in de zomer van 2015 startten. Zonder wachtlijsten zorgen wij voor begeleiding in zowel het vrijwillige als in het gedwongen kader. Daarnaast blijven wij in de 34 gemeenten ook de organisatie die de toeleiding naar gesloten jeugdhulp verzorgt en leveren wij het Crisis Interventie Team dat ingrijpt bij acute dreiging in een gezin.

Lees meer
Belangrijke uitspraak gerechtshof

17-2-2016

Belangrijke uitspraak gerechtshof

Op 17 december jl. deed het gerechtshof Amsterdam in een zaak van De Jeugd- & Gezinsbeschermers een belangrijke uitspraak over de toeleiding naar gesloten jeugdhulp. Niet alleen voor onze organisatie, maar voor alle gecertificeerde instellingen en gemeenten. De uitspraak gaat over de vraag of een gemeente de toeleiding naar gesloten jeugdhulp in het vrijwillig kader mag uitbesteden aan een gecertificeerde instelling (GI) als De Jeugd- & Gezinsbeschermers. In het land wordt hierover verschillend gedacht.

Lees meer
De Stem van de Client

17-2-2016

De Stem van de Client

Deelprojecten Samen Sterker & Matchen

Onder de naam SWING heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie extra geld beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering verder te ontwikkelen en te versterken. Samen met de William Schrikker Groep heeft De Jeugd- & Gezinsbeschermers het project De Stem van de cliënt met deze subsidie opgezet. Het doel van het project is om de samenwerking tussen de cliënt en de werker te verbeteren. Het beoogde resultaat is een betere dienstverlening (grotere tevredenheid) en dat de (gezins)doelen eerder worden behaald. Xander Frencken is naast zijn reguliere baan als jeugd- & gezinsbeschermer, projectleider voor De Stem van de Cliënt voor de deelprojecten ‘Samen Sterker’ en ‘Matching’.

Lees meer
Oproep: benut extra’s voor minima

17-2-2016

Oproep: benut extra’s voor minima

1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede (bron: de Kinderombudsman). Zij hebben niet ontbeten als ze ’s ochtends op school komen, dragen zomerkleding in de winter en kunnen geen lid worden van een sportvereniging. Sociale uitsluiting dreigt en in gezinnen met veel armoede spelen vaker problemen als kindermishandeling en verwaarlozing. Regiodirecteur Marjan Adema van De Jeugd- & Gezinsbeschermers stelt dat minimabeleid een belangrijke sleutel is bij het voorkomen van onveilige situaties voor kinderen.

Lees meer
Feedback cliënten doet ertoe

17-2-2016

Feedback cliënten doet ertoe

“Een echt irritante vraag is: Hoe voelde je je daarbij en wat deed het met je?”. Aan het woord is Mark. Hij is één van onze tien jonge cliënten van De Jeugd- & Gezinsbeschermers die tijdens een spiegelgesprek op 1 december jl. vertelden over hun ervaringen. Het is een belangrijk instrument van onze organisatie om het gesprek aan te gaan met cliënten over hoe zij de samenwerking ervaren en beleven (zie ook het artikel ‘De Stem van de cliënt’). Tijdens het spiegelgesprek werden de jongeren en twee gespreksleiders omringd door een kring van 35 toehoorders. Hen werd een spiegel voorgehouden over hoe jongeren onze begeleiding ervaren.

Lees meer
Dubbel succes bij innovatiepitch Gooi en Vechtstreek

17-2-2016

Dubbel succes bij innovatiepitch Gooi en Vechtstreek

Met de nieuwe aanpak ‘Op eigen benen’ en het project ‘Versterken van eigen kracht’ had De Jeugd- & Gezinsbeschermers onlangs dubbel succes bij een innovatiepitch in de regio Gooi en Vechtstreek. Deze gemeenten reserveren dit jaar 1% van het totaal beschikbare jeugdbudget voor innovatie (circa 3 ton). De pitch stond open voor alle aanbieders van jeugdhulp. Uit de veertig inzendingen zijn uiteindelijk zeven voorstellen goedgekeurd. De twee voorstellen van De Jeugd- & Gezinsbeschermers vielen volgens de wethouders op omdat ze goed aansluiten bij uitdagingen die er nog liggen voor het jeugdstelsel.

Lees meer
Studiedag ’18 jaar, en dan?’

06-1-2016

Studiedag ’18 jaar, en dan?’

Komen we u op 28 januari 2016 ook tegen op de landelijke studiedag ‘18 jaar, en dan?’ De overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg is een actueel thema voor zowel gemeenten als jeugdzorginstellingen. Eerder dit jaar bleek al uit een onderzoek van de Kinderombudsman dat een deel van de jongeren het niet zelfstandig redt als de gedwongen jeugdhulp na hun 18e verjaardag automatisch eindigt. En onlangs nog stuurden de Jeugdwelzijnsberaad, LOC zeggenschap in zorg, Landelijk Platform GGz en Ieder(in) netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte hierover een brief aan alle wethouders van de Nederlandse gemeenten.

Lees meer
“Veiligheid en hechting eerst”

30-11-2015

“Veiligheid en hechting eerst”

Terugblik Expertmeeting Trauma bij kinderen op donderdag 19 november 2015.

Op donderdag 19 november, in de Week tegen Kindermishandeling, vond weer een drukbezochte expertmeeting plaats van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. In het Alkmaarse theater De Vest gingen ruim 100 deelnemers van verschillende organisaties intensief met elkaar in gesprek over traumagerelateerde problematiek bij kinderen.

Lees meer
Vertel het ons!

30-11-2015

Vertel het ons!

“Cliënten echt een stem geven en leren van hun ervaringen, dat is waar het om draait.” Aan het woord is Marloes Kenter, adviseur cliëntenbeleid van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De organisatie heeft al jaren een goed doortimmerd cliëntenbeleid, maar staat op dat gebied alles behalve stil. Kenter: “Zeker gezien de grote veranderingen in het jeugdstelsel is het belangrijk dat cliënten vertellen hoe dingen anders en beter kunnen. We hebben al een aantal bijzondere manieren om de feedback van cliënten op te halen, maar we denken dat er nog meer mogelijk is om de positie van de cliënt te verstevigen. Wij geloven dat de begeleiding van De Jeugd- & Gezinsbeschermers daardoor meer oplevert.”

Lees meer
Opleidingsaanbod 2016

30-11-2015

Opleidingsaanbod 2016

De nieuwe brochure met het aanbod aan trainingen, workshops en coaching van De Jeugd- & Gezinsbeschermers is verschenen. Met dit aanbod ondersteunen wij professionals, organisaties en gemeenten bij het beschermen van kinderen in de knel en het versterken van het gezin.

Lees meer
Verkoop pand Frans Halsstraat Alkmaar

30-11-2015

Verkoop pand Frans Halsstraat Alkmaar

De Jeugd- & Gezinsbeschermers verkoopt het pand aan de Frans Halsstraat 49 in Alkmaar. Reden hiervoor is dat er in het werkgebied Noord-Holland-Noord minder kantoorruimte nodig is. Dit komt door de overdracht van de toegang naar de gemeenten en de overdracht van het AMK-team naar Veilig Thuis in 2016. De medewerkers die nu vanuit de Frans Halsstraat werken, verhuizen naar de Winkelwaard 494 in Alkmaar. Naar verwachting zal dit eind januari gaan plaatsvinden.

Lees meer
Lucy Schmitz: “Stop symptoombestrijding bij misbruikte meisjes!”

23-11-2015

Lucy Schmitz: “Stop symptoombestrijding bij misbruikte meisjes!”

In Nederland verblijven naar schatting honderden jonge meisjes in instellingen en in de pleegzorg met geheimen die niet fundamenteel zijn blootgelegd. Geheimen veroorzaakt door seksueel misbruik in hun kindertijd. Deze meisjes zijn het vertrouwen in volwassenen kwijt en hebben een dysfunctionele manier ontwikkeld om met het hen aangedane onrecht verder te leven. Ondanks alle hulp die hen wordt geboden, moeten we constateren dat onze maatschappij wegkijkt van het werkelijke probleem: het misbruik van kinderen. Wat deze meisjes is aangedaan moet voorkomen worden. Dat kan alleen als we onder ogen zien dat dit geweld zich in onze samenleving voordoet én als we maatregelen nemen om het te voorkomen.

Lees meer
Vertrouwen in de professional

09-11-2015

Vertrouwen in de professional

“De kennis en kunde van de professional benutten, dat is wat gemeenten moeten doen als het gaat om de vernieuwing van het jeugdstelsel.” Volgens wethouder Merijn Snoek (CDA) van de gemeente Haarlem moeten bestuurders en ambtenaren vooral niet zelf vanuit het stadhuis gaan bedenken hoe het jeugdstelsel beter kan.

Lees meer
Crisisdienst: een vak apart

09-11-2015

Crisisdienst: een vak apart

Met de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten, werd ook het organiseren van crisisinterventie voor jeugd een lokale verantwoordelijkheid. Een ontwikkeling die volgens De Jeugd- & Gezinsbeschermers verder moet gaan dan een overgang van taken bevoegdheden. Het is tijd voor een echte innovatie, het is tijd om te komen tot één integrale crisisdienst die alle jeugddomeinen bestrijkt.

Lees meer
Een dag uit het leven van een jeugd- & gezinsbeschermer

09-11-2015

Een dag uit het leven van een jeugd- & gezinsbeschermer

Trots om te werken in de jeugdzorg? Alex van De Jeugd- & Gezinsbeschermers wel! Maar vrijwel dagelijks wordt hij geconfronteerd met vooroordelen over zijn werk. Alex: “De media hebben veel aandacht voor gezinnen waarin het uit de hand is gelopen. Het feit dat ik trots ben op mijn werk lijkt mensen dan bijna te verbazen.” Tijd voor een ander verhaal. Wat vindt Alex zo bijzonder aan zijn werk? Hoe beschermt hij kinderen en helpt hij gezinnen om het weer zelf te redden? Een dag uit zijn leven als jeugd- & gezinsbeschermer.

Lees meer
Documentaire Mensjesrechten

09-11-2015

Documentaire Mensjesrechten

De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft meegewerkt aan een jeugddocumentaire van de IKON, Mensjesrechten. In Mensjesrechten staan de rechten van kinderen centraal. In de komende nieuwe serie zijn dat: Letizia, Ferry, Michelle, Guillaume, Tareq, Serayah, Yazan en Manuela. Allemaal dappere kinderen met een bijzonder verhaal.

Lees meer
12345