Nieuws

Belangrijke uitspraak gerechtshof

17-2-2016

Belangrijke uitspraak gerechtshof

Op 17 december jl. deed het gerechtshof Amsterdam in een zaak van De Jeugd- & Gezinsbeschermers een belangrijke uitspraak over de toeleiding naar gesloten jeugdhulp. Niet alleen voor onze organisatie, maar voor alle gecertificeerde instellingen en gemeenten. De uitspraak gaat over de vraag of een gemeente de toeleiding naar gesloten jeugdhulp in het vrijwillig kader mag uitbesteden aan een gecertificeerde instelling (GI) als De Jeugd- & Gezinsbeschermers. In het land wordt hierover verschillend gedacht.

Lees meer
De Stem van de Client

17-2-2016

De Stem van de Client

Deelprojecten Samen Sterker & Matchen

Onder de naam SWING heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie extra geld beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering verder te ontwikkelen en te versterken. Samen met de William Schrikker Groep heeft De Jeugd- & Gezinsbeschermers het project De Stem van de cliënt met deze subsidie opgezet. Het doel van het project is om de samenwerking tussen de cliënt en de werker te verbeteren. Het beoogde resultaat is een betere dienstverlening (grotere tevredenheid) en dat de (gezins)doelen eerder worden behaald. Xander Frencken is naast zijn reguliere baan als jeugd- & gezinsbeschermer, projectleider voor De Stem van de Cliënt voor de deelprojecten ‘Samen Sterker’ en ‘Matching’.

Lees meer
Oproep: benut extra’s voor minima

17-2-2016

Oproep: benut extra’s voor minima

1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede (bron: de Kinderombudsman). Zij hebben niet ontbeten als ze ’s ochtends op school komen, dragen zomerkleding in de winter en kunnen geen lid worden van een sportvereniging. Sociale uitsluiting dreigt en in gezinnen met veel armoede spelen vaker problemen als kindermishandeling en verwaarlozing. Regiodirecteur Marjan Adema van De Jeugd- & Gezinsbeschermers stelt dat minimabeleid een belangrijke sleutel is bij het voorkomen van onveilige situaties voor kinderen.

Lees meer
Feedback cliënten doet ertoe

17-2-2016

Feedback cliënten doet ertoe

“Een echt irritante vraag is: Hoe voelde je je daarbij en wat deed het met je?”. Aan het woord is Mark. Hij is één van onze tien jonge cliënten van De Jeugd- & Gezinsbeschermers die tijdens een spiegelgesprek op 1 december jl. vertelden over hun ervaringen. Het is een belangrijk instrument van onze organisatie om het gesprek aan te gaan met cliënten over hoe zij de samenwerking ervaren en beleven (zie ook het artikel ‘De Stem van de cliënt’). Tijdens het spiegelgesprek werden de jongeren en twee gespreksleiders omringd door een kring van 35 toehoorders. Hen werd een spiegel voorgehouden over hoe jongeren onze begeleiding ervaren.

Lees meer
Dubbel succes bij innovatiepitch Gooi en Vechtstreek

17-2-2016

Dubbel succes bij innovatiepitch Gooi en Vechtstreek

Met de nieuwe aanpak ‘Op eigen benen’ en het project ‘Versterken van eigen kracht’ had De Jeugd- & Gezinsbeschermers onlangs dubbel succes bij een innovatiepitch in de regio Gooi en Vechtstreek. Deze gemeenten reserveren dit jaar 1% van het totaal beschikbare jeugdbudget voor innovatie (circa 3 ton). De pitch stond open voor alle aanbieders van jeugdhulp. Uit de veertig inzendingen zijn uiteindelijk zeven voorstellen goedgekeurd. De twee voorstellen van De Jeugd- & Gezinsbeschermers vielen volgens de wethouders op omdat ze goed aansluiten bij uitdagingen die er nog liggen voor het jeugdstelsel.

Lees meer
Studiedag ’18 jaar, en dan?’

06-1-2016

Studiedag ’18 jaar, en dan?’

Komen we u op 28 januari 2016 ook tegen op de landelijke studiedag ‘18 jaar, en dan?’ De overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg is een actueel thema voor zowel gemeenten als jeugdzorginstellingen. Eerder dit jaar bleek al uit een onderzoek van de Kinderombudsman dat een deel van de jongeren het niet zelfstandig redt als de gedwongen jeugdhulp na hun 18e verjaardag automatisch eindigt. En onlangs nog stuurden de Jeugdwelzijnsberaad, LOC zeggenschap in zorg, Landelijk Platform GGz en Ieder(in) netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte hierover een brief aan alle wethouders van de Nederlandse gemeenten.

Lees meer
“Veiligheid en hechting eerst”

30-11-2015

“Veiligheid en hechting eerst”

Terugblik Expertmeeting Trauma bij kinderen op donderdag 19 november 2015.

Op donderdag 19 november, in de Week tegen Kindermishandeling, vond weer een drukbezochte expertmeeting plaats van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. In het Alkmaarse theater De Vest gingen ruim 100 deelnemers van verschillende organisaties intensief met elkaar in gesprek over traumagerelateerde problematiek bij kinderen.

Lees meer
Vertel het ons!

30-11-2015

Vertel het ons!

“Cliënten echt een stem geven en leren van hun ervaringen, dat is waar het om draait.” Aan het woord is Marloes Kenter, adviseur cliëntenbeleid van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De organisatie heeft al jaren een goed doortimmerd cliëntenbeleid, maar staat op dat gebied alles behalve stil. Kenter: “Zeker gezien de grote veranderingen in het jeugdstelsel is het belangrijk dat cliënten vertellen hoe dingen anders en beter kunnen. We hebben al een aantal bijzondere manieren om de feedback van cliënten op te halen, maar we denken dat er nog meer mogelijk is om de positie van de cliënt te verstevigen. Wij geloven dat de begeleiding van De Jeugd- & Gezinsbeschermers daardoor meer oplevert.”

Lees meer
Opleidingsaanbod 2016

30-11-2015

Opleidingsaanbod 2016

De nieuwe brochure met het aanbod aan trainingen, workshops en coaching van De Jeugd- & Gezinsbeschermers is verschenen. Met dit aanbod ondersteunen wij professionals, organisaties en gemeenten bij het beschermen van kinderen in de knel en het versterken van het gezin.

Lees meer
Verkoop pand Frans Halsstraat Alkmaar

30-11-2015

Verkoop pand Frans Halsstraat Alkmaar

De Jeugd- & Gezinsbeschermers verkoopt het pand aan de Frans Halsstraat 49 in Alkmaar. Reden hiervoor is dat er in het werkgebied Noord-Holland-Noord minder kantoorruimte nodig is. Dit komt door de overdracht van de toegang naar de gemeenten en de overdracht van het AMK-team naar Veilig Thuis in 2016. De medewerkers die nu vanuit de Frans Halsstraat werken, verhuizen naar de Winkelwaard 494 in Alkmaar. Naar verwachting zal dit eind januari gaan plaatsvinden.

Lees meer
Lucy Schmitz: “Stop symptoombestrijding bij misbruikte meisjes!”

23-11-2015

Lucy Schmitz: “Stop symptoombestrijding bij misbruikte meisjes!”

In Nederland verblijven naar schatting honderden jonge meisjes in instellingen en in de pleegzorg met geheimen die niet fundamenteel zijn blootgelegd. Geheimen veroorzaakt door seksueel misbruik in hun kindertijd. Deze meisjes zijn het vertrouwen in volwassenen kwijt en hebben een dysfunctionele manier ontwikkeld om met het hen aangedane onrecht verder te leven. Ondanks alle hulp die hen wordt geboden, moeten we constateren dat onze maatschappij wegkijkt van het werkelijke probleem: het misbruik van kinderen. Wat deze meisjes is aangedaan moet voorkomen worden. Dat kan alleen als we onder ogen zien dat dit geweld zich in onze samenleving voordoet én als we maatregelen nemen om het te voorkomen.

Lees meer
Vertrouwen in de professional

09-11-2015

Vertrouwen in de professional

“De kennis en kunde van de professional benutten, dat is wat gemeenten moeten doen als het gaat om de vernieuwing van het jeugdstelsel.” Volgens wethouder Merijn Snoek (CDA) van de gemeente Haarlem moeten bestuurders en ambtenaren vooral niet zelf vanuit het stadhuis gaan bedenken hoe het jeugdstelsel beter kan.

Lees meer
Crisisdienst: een vak apart

09-11-2015

Crisisdienst: een vak apart

Met de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten, werd ook het organiseren van crisisinterventie voor jeugd een lokale verantwoordelijkheid. Een ontwikkeling die volgens De Jeugd- & Gezinsbeschermers verder moet gaan dan een overgang van taken bevoegdheden. Het is tijd voor een echte innovatie, het is tijd om te komen tot één integrale crisisdienst die alle jeugddomeinen bestrijkt.

Lees meer
Een dag uit het leven van een jeugd- & gezinsbeschermer

09-11-2015

Een dag uit het leven van een jeugd- & gezinsbeschermer

Trots om te werken in de jeugdzorg? Alex van De Jeugd- & Gezinsbeschermers wel! Maar vrijwel dagelijks wordt hij geconfronteerd met vooroordelen over zijn werk. Alex: “De media hebben veel aandacht voor gezinnen waarin het uit de hand is gelopen. Het feit dat ik trots ben op mijn werk lijkt mensen dan bijna te verbazen.” Tijd voor een ander verhaal. Wat vindt Alex zo bijzonder aan zijn werk? Hoe beschermt hij kinderen en helpt hij gezinnen om het weer zelf te redden? Een dag uit zijn leven als jeugd- & gezinsbeschermer.

Lees meer
Documentaire Mensjesrechten

09-11-2015

Documentaire Mensjesrechten

De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft meegewerkt aan een jeugddocumentaire van de IKON, Mensjesrechten. In Mensjesrechten staan de rechten van kinderen centraal. In de komende nieuwe serie zijn dat: Letizia, Ferry, Michelle, Guillaume, Tareq, Serayah, Yazan en Manuela. Allemaal dappere kinderen met een bijzonder verhaal.

Lees meer
Expertmeeting ‘Trauma bij kinderen’ donderdag 19 november in Alkmaar

15-10-2015

Expertmeeting ‘Trauma bij kinderen’ donderdag 19 november in Alkmaar

De Jeugd- & Gezinsbeschermers organiseert een expertmeeting over trauma’s bij kinderen. In veel gezinnen waarbij huiselijk geweld of kindermishandeling aan de orde is, is sprake van traumatische problematiek bij de kinderen. Cruciaal bij deze vormen van complex trauma is dat het kind getraumatiseerd is door degene die juist verzorging en veiligheid had moeten bieden. De impact op de ontwikkeling van het kind kan enorm zijn en is vaak moeilijk te herkennen. Waarover hebben we het bij trauma en welke vormen zijn er? Wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn? En hoe creëren we met het gezin en de betrokken professionals weer een veilige opvoedsituatie?

Lees meer
Cedeo-certificaat verlengd!

15-10-2015

Cedeo-certificaat verlengd!

De opleidingen die door De Jeugd- & Gezinsbeschermers worden gegeven zijn wederom Cedeo-gecertificeerd! Het certificaat is verlengd tot september 2017. Wij zijn hier natuurlijk erg trots op, aangezien de continue verbetering van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers een van onze speerpunten is.

Lees meer
Financiële hulp voor onze pupillen

15-10-2015

Financiële hulp voor onze pupillen

De Jeugd- & Gezinsbeschermers begeleidt veel gezinnen die te maken hebben met financiële problemen. Het is belangrijk om deze problemen zo snel mogelijk te signaleren en mensen de juiste weg te wijzen om deze op te lossen. Wat doet de gemeente, wat doet de Belastingdienst en wat kunnen andere instanties doen? Zijn er geen reguliere wegen of andere oplossingen? Dan kan een beroep op een speciaal fonds een mogelijkheid zijn. Bijvoorbeeld om een fiets te kopen, een dna-onderzoek te bekostigen of de kosten van een naamsverandering te dekken.

Lees meer
Een gezin voor Sara

15-10-2015

Een gezin voor Sara

Van 10 t/m 18 oktober vindt de eerste nationale ‘Week van de Pleegzorg’ plaats. Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land. Die zijn hard nodig voor de opvang van kinderen, zoals baby Sara van vier maanden. Jeugd- & gezinsbeschermers Jolanda en Claire vonden onlangs samen met jeugdzorginstelling Youké het perfecte pleeggezin voor haar.

Lees meer
Landelijke studiedag over aanpak 18+

15-10-2015

Landelijke studiedag over aanpak 18+

Herkent u de krantenkoppen? “Houd kwetsbare jongere van 18 in de jeugdzorg”, “Steun voor kwetsbare 18-plusser niet goed geregeld” en “Jongeren klem tussen loketten”. Op donderdag 28 januari 2016 werkt De Jeugd- & Gezinsbeschermers mee aan een landelijke studiedag van Medilex over dit onderwerp. De overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg is een actueel thema voor zowel gemeenten als jeugdzorginstellingen. Uit het onderzoek “Ik kan het (niet) zelf” van de Kinderombudsman blijkt dat een deel van de jongeren het niet zelfstandig redt als de gedwongen jeugdhulp na hun 18e verjaardag automatisch eindigt.

Lees meer
12345