Nieuws

Jeugdbeschermingsorganisaties gaan samenwerken in Partners voor Jeugd

vrijdag 30 juni 2017

Jeugdbeschermingsorganisaties gaan samenwerken in Partners voor Jeugd

Vanaf 1 juli gaan de William Schrikker Groep en de Jeugd- & Gezinsbeschermers een samenwerking aan onder de naam Partners voor Jeugd. Op die manier willen beide organisaties beter kunnen inspelen op de situatie die is ontstaan sinds de transitie van de jeugdzorg in 2015. De samenwerking zal meer mogelijkheden bieden om een flexibele partner te zijn voor gemeenten. De organisaties bundelen hun krachten en dragen zo bij aan een toekomstbestendig jeugdzorgstelsel, waarin elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen.

Lees meer
Een jaar vol ontwikkelingen

woensdag 19 april 2017

Een jaar vol ontwikkelingen

In het jaarverslag 2016 Cliëntenraad van De Jeugd- & Gezinsbeschermers (DJGB) leest u alles over de activiteiten van de Cliëntenraad en de adviezen die zijn uitgebracht. Voorzitter Tineke Voogd kijkt terug op een bewogen jaar: ”Het was echt een jaar vol ontwikkelingen, boordevol mogelijkheden voor ons om ons hard te maken voor kwalitatief goed en efficiënte hulp voor cliënten. Dit jaar hebben we naast het uitgebreide jaarverslag ook een samenvatting gemaakt in de vorm van een folder. Primair bedoeld voor onze cliënten, maar voor iedereen natuurlijk een goede manier om snel een indruk te krijgen van onze activiteiten.”

Lees meer
Een stem voor alle cliënten

woensdag 19 april 2017

Een stem voor alle cliënten

Machteld Bos en Patrick van Diepen werden allebei in 2016 lid van de Cliëntenraad van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Machteld omdat ze vanuit haar eigen werkomgeving in het sociaal domein weet dat een klankbord van cliënten belangrijk is voor iedere zorg- en welzijnsorganisatie. Patrick omdat hij graag zijn observaties en ervaringen uit zijn eigen traject wilde delen met de organisatie om zo zaken voor andere cliënten te verbeteren. Samen kijken zij terug op 2016 en vooruit naar te toekomst.

Lees meer
De kern van succes in lokale samenwerking? Bescherming op maat op het juiste moment

dinsdag 14 maart 2017

De kern van succes in lokale samenwerking? Bescherming op maat op het juiste moment

De Jeugd- & Gezinsbeschermers is in beweging en anticipeert daadkrachtig op ontwikkelingen om sterk te staan voor het kind, vandaag én morgen. In gesprek met bestuurder Lucy Schmitz en regiodirecteur Marjan Adema.

Lees meer
Kijkjes in de keuken sociaal domein. Schrijf je nu in!

maandag 13 maart 2017

Kijkjes in de keuken sociaal domein. Schrijf je nu in!

Dit voorjaar zetten tal van organisatie hun deuren weer open voor collega’s in het sociaal domein. Zo ook De Jeugd- & Gezinsbeschermers op de locatie in Hilversum.

Lees meer
De mening van de cliënt doet ertoe! Samen komen we eerder tot oplossingen

maandag 27 februari 2017

De mening van de cliënt doet ertoe! Samen komen we eerder tot oplossingen

De Jeugd- & Gezinsbeschermers vindt het belangrijk dat cliënten hun mening kunnen geven en inspraak hebben in de begeleiding die zij krijgen. Want samen met jongeren en hun ouders komen we sneller tot passende oplossingen. Naast de reguliere werkwijze van onze jeugd- & gezinsbeschermers, waarin wij nauw samenwerken met het gezin en hun netwerk, bieden we extra mogelijkheden voor de stem van de cliënt.

Lees meer
28 februari: Webinar Insluiting, uitsluiting en diversiteit binnen Beschermjassen

donderdag 23 februari 2017

28 februari: Webinar Insluiting, uitsluiting en diversiteit binnen Beschermjassen

De Jeugd- & Gezinsbeschermers en Het Expertisecentrum William Schrikker geven dinsdag 28 februari van 11.30 tot 12.00 uur het Webinar Insluiting, uitsluiting en diversiteit binnen Beschermjassen. Het Webinar is live te volgen vanaf uw eigen computer. Tijdens de presentatie kunt u vragen stellen aan de spreker.

Lees meer
De GIPS methodiek voor structureel onveilige gezinnen die steeds terugkeren in jeugdzorg

dinsdag 21 februari 2017

De GIPS methodiek voor structureel onveilige gezinnen die steeds terugkeren in jeugdzorg

De Jeugd- & Gezinsbeschermers is samen met het MDCK in januari 2017 een pilot gestart om de GIPS methode in de regio Midden- & Zuid Kennemerland bij 10 gezinnen toe te passen. De GIPS is een vernieuwende methodiek, ontwikkeld door kinderpsychiater Linda Vögtlander, voor de meest problematische families waar sprake is van structurele ernstige onveiligheid: kindermishandeling, geweld tussen ouders, vechtscheidingen, seksueel misbruik en verwaarlozing.

Lees meer
Ben jij de topper die we zoeken? Bekijk onze vacatures jeugdzorgwerker.

donderdag 9 februari 2017

Ben jij de topper die we zoeken? Bekijk onze vacatures jeugdzorgwerker.

Ben je op zoek naar een veelzijdige functie in een dynamisch werkveld? De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, die staat voor de bescherming van kinderen in de knel en versterking van het gezin. Wij zijn op zoek naar ervaren jeugdzorgwerkers. Ben jij de topper die we zoeken? Bekijk onze vacatures.

Lees meer
Kom je ons team versterken? Vacature Senior Juridisch Adviseur en Jeugd- & Gezinsbeschermer

donderdag 22 december 2016

Kom je ons team versterken? Vacature Senior Juridisch Adviseur en Jeugd- & Gezinsbeschermer

De Jeugd- & Gezinsbeschermers helpt kinderen, jongeren en ouders bij problemen rond opgroeien en opvoeden. Wij ondersteunen, beschermen en houden toezicht. We werken vanuit onze regiokantoren in Alkmaar, Hilversum en Haarlem. Kom je ons team versterken? Bekijk hier onze actuele vacatures Senior Juridisch Adviseur en Jeugd- & Gezinsbeschermer.

Lees meer
AKJ: “De Jeugd- & Gezinsbeschermers voorloper op cliëntenfeedback”

dinsdag 20 december 2016

AKJ: “De Jeugd- & Gezinsbeschermers voorloper op cliëntenfeedback”

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en De Jeugd- & Gezinsbeschermers (DJGB) onderhouden op frequente basis contact in het belang van de cliënt. “We begeleiden onze cliënten zo goed mogelijk, toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is en een klacht heeft. Daar willen we dan ook van leren. Een open en constructieve samenwerkingsrelatie met de vertrouwenspersonen van het AKJ is essentieel om de begeleiding van jongeren en ouders te verbeteren”, aldus Marloes Kenter Adviseur Cliëntenbeleid bij DJGB.

Lees meer
Eerste maatje gekoppeld aan cliënt voor ondersteuning

maandag 19 december 2016

Eerste maatje gekoppeld aan cliënt voor ondersteuning

Het eerste maatje-cliënt koppel is van start gegaan. Dit is het resultaat van het project Cliënten voor Cliënten, waarin De Jeugd- & Gezinsbeschermers cliënten met (bijna) ex-cliënten in contact brengt voor lichte, emotionele en praktische ondersteuning.

Lees meer
Zweedse delegatie bezoekt De Jeugd- & Gezinsbeschermers voor kennis en inspiratie

donderdag 1 december 2016

Zweedse delegatie bezoekt De Jeugd- & Gezinsbeschermers voor kennis en inspiratie

<p>Een team van Socialförvaltningen, een jeugdbeschermingsinstelling in Zweden, bezocht vorige week De Jeugd- &amp; Gezinsbeschermers om kennis op te doen over hoe wij Signs of Safety in de praktijk toepassen. Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering gericht op het creëren van veiligheid voor het kind, in samenwerking met het gezin waar (vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling.</p>

Lees meer
Familiegroepsplan in de praktijk: zelf oplossingen bedenken leidt eerder tot resultaat

dinsdag 25 oktober 2016

Familiegroepsplan in de praktijk: zelf oplossingen bedenken leidt eerder tot resultaat

Een selectie jeugd- & gezinsbeschermers is een pilot gestart om het familiegroepsplan steviger in te bedden in de dagelijkse praktijk. Het familiegroepsplan geeft gezinnen ruimte een eigen plan op te stellen. De ervaringen zijn positief.

Lees meer
Uithuisgeplaatste jongeren: “het is beangstigend niet te weten wat je te wachten staat”.

vrijdag 21 oktober 2016

Uithuisgeplaatste jongeren: “het is beangstigend niet te weten wat je te wachten staat”.

Hoe hebben jullie de uithuisplaatsing en begeleiding ervaren? Wat ging goed en wat kan beter? Vijf jongeren van 15 tot 19 jaar deelden dinsdagavond 18 oktober moedig en openhartig hun ervaringen tijdens het spiegelgesprek met De Jeugd- & Gezinsbeschermers. 35 professionals van De Jeugd- & Gezinsbeschermers, gemeenten, lokale jeugdteams en leden van de cliëntenraad luisterden, vanuit de buitenkring, aandachtig en zichtbaar onder de indruk naar de jongeren.

Lees meer
Uitbreiding opleidingsaanbod: geaccrediteerde interne opleiding voor universitair opgeleiden

donderdag 20 oktober 2016

Uitbreiding opleidingsaanbod: geaccrediteerde interne opleiding voor universitair opgeleiden

De Jeugd- & Gezinsbeschermers biedt haar medewerkers een gevarieerd opleidingsaanbod. Van interne basisopleidingen om het vak te leren tot trainingen voor ervaren medewerkers om te reflecteren op het eigen handelen en kennis op te doen van de laatste ontwikkeling en state of the art methoden.

Lees meer
’18 jaar en nog niet klaar’: preventief investeren voorkomt kosten op langere termijn

maandag 3 oktober 2016

’18 jaar en nog niet klaar’: preventief investeren voorkomt kosten op langere termijn

Op maandag 3 oktober 2016 vond voor de vierde keer de ‘Voor de Jeugd Dag’ plaats. Wat is nodig om de overgang van jongere naar volwassene soepeler te laten verlopen? Hierover spraken Diane Jongkind, gedragsdeskundige bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers, Nel Douw, wethouder Jeugd gemeente Hoorn, en Jeltje Rijks, projectleider 18+ Expertisecentrum bij De William Schrikker Groep, met elkaar en het publiek in een levendig debat geleid door Ruud de Joode.

Lees meer
Tijdschrift Zorg & Medezeggenschap belicht de praktische samenwerking met de cliëntenraad

woensdag 20 juli 2016

Tijdschrift Zorg & Medezeggenschap belicht de praktische samenwerking met de cliëntenraad

Hoe is de samenwerking met de cliëntenraad bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers en wat maakt deze zo waardevol? Het Landelijk Overleg Cliëntenforum Jeugdzorg (LOC) sprak hierover met bestuurder Lucy Schmitz en voorzitter cliëntenraad Tineke Voogd van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Lees meer
Jaarbericht 2015: Trots & Ambitieus

dinsdag 5 juli 2016

Jaarbericht 2015: Trots & Ambitieus

We kijken terug op een enerverend jaar. We zijn trots. Op de bereikte samenwerking met alle partners en op onze deskundige en gemotiveerde medewerkers. In ons jaarbericht delen we hoe we de transitie jeugdzorg ervaren en in de praktijk brengen, hoe wij de stem van de cliënt een prominente plek geven, wat de kracht is van Beschermen & Versterken, onze vernieuwende producten en meer.

Lees meer
Kennisgeving overdracht dossiers AMK

vrijdag 1 juli 2016

Kennisgeving overdracht dossiers AMK

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. In dat verband is de functie van het voormalige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) overgenomen door Veilig Thuis. De cliëntendossiers van het AMK, dat tot 01-01-2015 onderdeel uitmaakte van onze organisatie, zijn op grond van de wet overgedragen aan de Veilig Thuis-organisaties.

Lees meer
1234