Nieuws

28-6-2021

De DJGB-cliëntenkrant is uit!

De cliëntenkrant is weer uit! Dit is een krant van cliënten voor cliënten. De cliëntenraad van de WSS JB&JR heeft een eigen krant, die cliënten thuis gestuurd krijgen per post. In de cliëntenraadkrant staan...

Lees meer

15-6-2021

DJGB-factsheet 2020 beschikbaar

Jaarlijks publiceren wij een factsheet met daarin een beknopt overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers van onze organisatie over het afgelopen jaar.  Dit jaar leest u hoe de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland het voor elkaar hebben gekregen om geen drangzaken meet te hebben. Ook vindt u in vogelvlucht informatie over de belangrijkste innovaties, hoe we met Corona zijn omgegaan en de mooie ontwikkeling die onze Cliëntenraad heeft doorgemaakt het afgelopen jaar.

Lees meer

10-6-2021

Lekenrechters in het complexe familierecht: een MUST!

Onze jurist Veronica Smits heeft een prachtig opiniestuk geschreven als het gaat om de samenwerking tussen de gedragswetenschapper en de rechter bij complexe familiezaken. In dit stuk schetst zij wat het voordeel zou kunnen zijn van een multidisciplinaire samenwerking voor de veiligheid van het kind. 

Lees meer

08-6-2021

Zomer-editie van de DJGBrief: Onderzoeken, toetsen, observeren en de praktijk

Onderzoeken, toetsen, observeren en de praktijk. In deze DJGBrief combineren we het allemaal. De eerste helft van het jaar stond voornamelijk in het teken van vragen stellen en kijken wat de cijfers vertellen. Daarom zitten er in deze editie heel veel resultaten, van het medewerkersbelevingsonderzoek tot het ketenpartneronderzoek.

Lees meer

04-3-2021

DJGBrief Voorjaarseditie 2021 is uit!

Onze voorjaarseditie van de DJGBrief is uit! Maak kennis met onze nieuwe bestuurder Mariell Visbeen, onze verkoopadviseur Marco van Paassen schrijft over de transformatie in...

Lees meer

06-1-2021

Tegemoetkoming slachtoffers jeugdzorg

Vorig jaar is een landelijk onderzoek gedaan naar geweld in de jeugdzorg tussen 1945 en 2019. Op basis van dit onderzoek kunnen slachtoffers een financiële tegemoetkomingsregeling aanvragen.

Lees meer

24-11-2020

DJGBrief #8: Cliëntparticipatie

De laatste DJGBrief van 2020! We sluiten het jaar af met het thema cliëntparticipatie. Het is een belangrijk onderdeel van ons werk: luisteren naar de cliënten. Maar wat doen we precies om ze horen? In deze DJGBrief gaan we in op de verschillende vormen en mogelijkheden die onze cliënten hebben om hun stem te laten horen en hoe ze de kwaliteit van onze zorg en diensten verbeteren.

Lees meer

10-11-2020

Nieuw: het Online Cliëntenpanel

Een nieuwe manier voor cliënten om hun stem te laten horen.
De mening van (ex)cliënten is heel belangrijk. Zowel binnen het eigen hulptraject als bij beleid, onderzoek en andere zaken die spelen in de organisatie.  Het ‘horen’ van de stem kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus. Met het online cliëntenpanel is er weer een extra mogelijkheid voor cliënten om hun stem te laten horen.

Lees meer

24-9-2020

DJGBrief #7: Herijking Beschermen en Versterken

Beschermen van het kind en versterken van de gezinnen en jongeren, daar staan we voor bij DJGB. Wij geloven in en gaan uit van de eigen kracht van onze cliënten en versterken deze. Het is belangrijk dat het gezin en het netwerk rond het gezin zelf een actieve rol spelen bij het oplossen van de problemen, zodat de veiligheid van het kind geborgd blijft. Daarbij concentreren we ons op de kracht die het gezin en het netwerk wél heeft.

Lees meer

04-8-2020

Nieuwe podcast: Gesprek met ervaringsdeskundige complexe scheiding

Hoe ga je als jongere om met de scheiding van je ouders? Het is voor hen vaak een moeilijke periode waarbij vele belangen spelen en de omgeving drastisch verandert. Plus, bij een complexe scheiding gaat dit vrijwel altijd gepaard met conflicten en strijd tussen de ouders. De jongere staat dan in het centrum van de storm.

Lees meer

24-6-2020

DJGB-Factsheet 2019 beschikbaar

Onze jaarlijkse factsheet is gepubliceerd; een beknopt overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers van onze organisatie over 2019. Hierin vindt u in vogelvlucht informatie over onze professionals, onze SROI en innovaties en hoe we onze cliënten betrekken in onze dienstverlening.

Lees meer

15-6-2020

Nieuwe Cliëntenkrant op de deurmat

De nieuwe Cliëntenkrant is uit en de afgelopen week is bij iedere cliënt van De Jeugd- en Gezinsbeschermers de krant op de deurmat gevallen. Deze krant is samen met de cliëntenraad van DJGB gemaakt en verschijnt eens per jaar.

Lees meer

05-6-2020

Jubileum interview Eef Verbaan en Marjan Adema

Eef Verbaan en Marjan Adema vieren dit jaar hun jubileum. Eef werkt al 25 jaar voor De Jeugd- en Gezinsbeschermers en Marjan 12,5 jaar. Bijzonder toch! Door middel van dit interview konden ze toch nog vertellen over deze mooie mijlpaal in hun leven.

Lees meer

27-5-2020

Podcast Complexe Scheidingen: Rol van de Jeugdzorgwerker

De tweede podcast over Complexe Scheidingen is beschikbaar. Waar sta jij als jeugdzorgwerker als de ouders scheiden? Het is vaak lastig om alle partijen goed uit elkaar te houden, zeker in een situatie met een Complexe Scheiding.

 

Lees meer

22-4-2020

De Jeugd- en Gezinsbeschermers zet opnieuw in op werving zij-instromers

Na onze positieve ervaringen met zij-instromers vorig jaar, zet De Jeugd- en Gezinsbeschermers dit jaar opnieuw in op werving van zij-instromers. Want niet alleen wij zijn positief, ook de zij-instromers zelf.

Lees meer

20-4-2020

MVO en Social Return on Investment

Na de succesvolle SROI inzet in 2018 hebben we in 2019 als Partners voor Jeugd een SROI-resultaat van €586.909,- gerealiseerd. Hiermee is de SROI van ons samenwerkingsverband bijna verdubbeld en hebben we dit structureel in de organisatie geborgd.

Lees meer

09-4-2020

Allereerste podcast ‘Complexe Scheidingen’ beschikbaar

Voor jeugdprofessionals in Nederland heeft Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade een podcast binnen het thema Complexe Scheidingen beschikbaar gesteld. In de 20 minuten durende podcast gaat Jeltje Rijks in gesprek met...

Lees meer

17-3-2020

Geen drang meer ingezet in regio Midden en Zuid Kennemerland

Sinds januari dit jaar wordt geen drang meer ingezet in de hele regio Midden en Zuid Kennemerland (7 gemeenten). De regio loopt hiermee voorop in de aanbeveling die de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving onlangs publiceerden.

Lees meer

17-3-2020

De nieuwste editie van onze DJGBrief is uit!

Er gebeurt veel moois op het vlak van samenwerking in de jeugdzorg!  Daarom vind je in deze editie van de DJGBrief een aantal inspirerende voorbeelden vanuit ons werkveld.

Lees meer
Jeugdbeschermingsorganisaties gaan samenwerken in Partners voor Jeugd

30-6-2017

Jeugdbeschermingsorganisaties gaan samenwerken in Partners voor Jeugd

Vanaf 1 juli gaan de William Schrikker Groep en de Jeugd- & Gezinsbeschermers een samenwerking aan onder de naam Partners voor Jeugd. Op die manier willen beide organisaties beter kunnen inspelen op de situatie die is ontstaan sinds de transitie van de jeugdzorg in 2015.

Lees meer
12345