Missie en visie

Missie

De Jeugd- & Gezinsbeschermers staat voor de bescherming van kwetsbare jeugdigen en het zodanig versterken van hun eigen kracht en die van hun gezinnen dat zij zich blijvend (verder) kunnen ontwikkelen tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Visie

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Om een fijne jeugd te hebben en zich goed te ontwikkelen tot een gelukkige volwassene. Wij werken vanuit de overtuiging dat ieder gezin de wens heeft om zijn kind veilig en positief op te laten groeien. En dat iedere jongere uiteindelijk positief wil bijdragen aan de maatschappij. Maar soms lukt dit door omstandigheden niet. Wanneer dit zo is en onze lokale partners onvoldoende zijn toegerust om jeugdigen effectief te beschermen dan is onze inzet nodig.

Het borgen van de veiligheid van onze jeugdige cliënten en het herstellen van de opvoedings- en opgroeisituatie staat bij ons centraal. Ook bij de uitvoering van jeugdreclasseringsmaatregelen. Daarbij geloven we in en gaan we uit van de eigen kracht van onze cliënten. Samen versterken we wat goed gaat en gaan we aan de slag met wat beter kan en moet. Om te zorgen dat het gezin er niet alleen voor staat betrekken we ook de mensen die belangrijk voor hen zijn, zoals familie en vrienden. Zodat we samen het vertrouwen hebben dat het goed gaat.

Bekijk het volledige visiedocument hier.