Missie en visie

Missie

De Jeugd- & Gezinsbeschermers staat voor de bescherming van kwetsbare jeugdigen en het zodanig versterken van hun eigen kracht en die van hun gezinnen dat zij zich blijvend (verder) kunnen ontwikkelen tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Visie

Elk kind heeft het recht om zich te ontwikkelen en op te groeien in een veilige omgeving. Als ouders dat recht (tijdelijk) niet kunnen of willen waarborgen en ook lokale partners onvoldoende zijn toegerust om jeugdigen effectief te beschermen dan is onze inzet nodig. Wij leveren maatwerk en werken systeem- en oplossingsgericht. Het borgen van de veiligheid van onze jeugdige cliënten en het herstellen van de opvoedings- en opgroeisituatie staat bij ons centraal. Ook bij de uitvoering van jeugdreclasseringsmaatregelen. Wij geloven in en gaan uit van de eigen kracht van onze cliënten en onze medewerkers en versterken deze. Wij werken regionaal en sluiten optimaal aan bij de lokale vraag en behoeften van gemeenten.