Kwaliteit en innovatie

We werken continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening en onze organisatie. We denken namelijk dat verbetering en vernieuwing altijd mogelijk is in het belang van kinderen en gezinnen. Dit doen wij op verschillende manieren.

Scholing

Onze jeugd- en gezinsbeschermers staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd en houden zich aan de Beroepscode Jeugdzorgwerker. We zorgen voor voortdurende deskundigheidsbevordering via opleidingen en trainingen. Daarnaast laten we hen voortdurend nadenken over het eigen functioneren. Kan het beter? Kan het anders? Zo creëren wij de voedingsbodem voor een lerende organisatie.

Een groot deel van ons scholingsaanbod is ook voor lokale jeugdteams, gemeenten en andere partners beschikbaar. Wij werken hiervoor samen met andere jeugdzorgaanbieders onder de naam Jeugdzorg Leert. Op de website van Jeugdzorg Leert is het actuele aanbod te vinden. Daarnaast organiseren wij regelmatig kennisbijeenkomsten over actuele onderwerpen.

Feedback cliënten

We zijn altijd alert op mogelijke verbeteringen in onze werkwijze. De meest waardevolle informatie daarover komt van onze cliënten zelf. De Jeugd- & Gezinsbeschermers haalt deze feedback actief op via:

 • De Cliëntenraad;
 • De vragenlijst die iedere cliënt krijgt bij de afsluiting van een traject
 • De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
 • Evaluaties van klachten en bemiddelingsgesprekken
 • Spiegelgesprekken waarin medewerkers luisteren naar de ervaringen van cliënten

We zijn transparant over wat cliënten van ons vinden. Hun feedback is terug te vinden in onze periodieke verantwoordings- en onderzoeksrapportages. Jaarlijks formuleren we op basis van de feedback verbeterpunten voor onze werkwijze, ons functioneren en onze organisatie.

Innovatie

We gaan verder dan verbeteren alleen, maar vernieuwen onze aanpak ook. Voor de projecten ‘De stem van de cliënt’ en ‘Samen optrekken in complexe echtscheidingen’ ontvangen wij in de periode 2015-2017 subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie (SWING-gelden). Beide projecten maken deel uit van onze regionale innovatieprogramma’s. De ideeën van onze medewerkers en feedback van onze cliënten vormen hiervoor de basis.

Voor het project ‘De stem van de cliënt’ werkt De Jeugd- & Gezinsbeschermers samen met de William Schrikker Groep. Doel is het vergroten van de participatie van cliënten. Dit doen we met vier vooruitstrevende projecten die de cliënt centraal zetten in de jeugdzorg:

 • Samen Sterker
 • Matching
 • Cliënten voor cliënten
 • Cliëntenfeedback nieuwe stijl.

De Infographic Stem van de cliënt vertelt wat we doen en waarom. Meer informatie vindt u op http://www.stemvandeclient.nl/ en in de factsheet De Stem van de cliënt (pdf).

In het project ‘Samen optrekken in complexe echtscheidingen’ ontwikkelen we een optimale samenwerking met lokale jeugdteams en het netwerk rond het gezin in scheiding. Dit project voeren we uit in twee pilotgebieden; de regio Gooi & Vechtstreek en de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. De resultaten van dit project zijn voor alle gemeenten toepasbaar en relevant.

Sessies met lokale partners

In dialoog met de lokale jeugdteams zoeken we voortdurend naar innovatieve oplossingen. Geregeld zijn er op wederzijds initiatief sessies met onze ketenpartners. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

 • Inzet van een korte Hoogrisico-aanpak die na een crisissituatie kan worden ingezet ter ondersteuning van CJG/wijkteams.
 • Aanpak 18+: de inzet van Beschermen en Versterken voor jongeren in de leeftijd 18-23 jaar.
 • De aanpak Beschermen zonder woorden’ waarbij beelden en symbolen gebruikt worden om mensen inzicht te geven in hun houding en gedrag.
 • Het betrekken van onze expertise bij het maken van wijkanalyses en een flexibel inkoopbeleid.

Documenten: