Cliëntenraad

Wij hebben een cliëntenraad die helpt de kwaliteit van ons werk te verbeteren. De Cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die voor u als cliënt belangrijk zijn. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van De Jeugd- & Gezinsbeschermers en anderen uit de organisatie.

De cliëntenraad stelt zich hier voor.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad bespreekt het werk en het beleid van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, klantgerichtheid en bereikbaarheid van de vestigingen. Het is belangrijk dat de Cliëntenraad voldoende informatie krijgt. De Cliëntenraad krijgt daarom geregeld onze (beleids-)stukken te lezen en overlegt met de Raad van Bestuur.

Wie kunnen lid worden?

Iedereen die cliënt is of is geweest van De Jeugd- & Gezinsbeschermers kan lid worden van de cliëntenraad. Dit kunnen jongeren, ouders, stiefouders, pleegouders, grootouders of (ex-)cliënten zijn. De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van al onze cliënten en is er niet voor individuele klachten of problemen, daarvoor zijn andere wegen. De cliëntenraad bestaat uit maximaal 11 9 leden. Zij komen ongeveer 11 keer per jaar bij elkaar. Twee keer per jaar is er overleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast is er zo nodig direct contact met medewerkers van De Jeugd- & Gezinsbeschermers over concrete onderwerpen. De cliëntenraad krijgt bij zijn werk hulp van een medewerker van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Jaarlijks wordt er een bedrag beschikbaar gesteld voor onder meer reiskosten en de raad kan gebruik maken van de voorzieningen van De Jeugd- & Gezinsbeschermers, zoals een vergaderruimte en een computer.

Wil je lid worden van de cliëntenraad? Mail dan naar: cliëntenraad@dejeugdengezinsbeschermers.nl


Meer weten over de cliëntenraad?

Wie meer informatie wil over de cliëntenraad, kan contact opnemen via e-mail:clientenraad@dejeugdengezinsbeschermers.nl of telefoon 088 – 777 80 00.

Tip van de cliëntenraad: Zorg dat je weet wat je kunt verwachten. Via cliëntenroutes Jeugdhulp vind je uitleg over verschillende routes in de jeugdzorg en uitleg van begrippen.


Jaarverslag cliëntenraad 2017

Hier vindt u de Samenvatting van het Jaarverslag voor cliënten
Download hier het volledige Jaarverslag Cliëntenraad 2017


De eerste cliëntenkrant is UIT!

De Jeugd- en Gezinsbeschermers brengt samen met ons de cliëntenkrant uit. Deze krant wordt verstuurd naar elke cliënt van De Jeugd- en Gezinsbeschermers. In deze editie maakt u kennis met de leden van de cliëntenraad, gaat een ouder met een medewerker in gesprek en deelt de cliëntenraad haar belangrijkste zorgen en uitgangspunten. Lees hier de eerste cliëntenkrant

En ook nu de 2e cliëntenkrant opnemen