Over ons

Wij zijn de Jeugd-& Gezinsbeschermers

We BESCHERMEN kinderen, VERSTERKEN gezinnen en ADVISEREN & TRAINEN collega’s bij gemeenten.

Beschermen: We beschermen kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden. Wij zorgen ervoor dat zij zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen.

Versterken: Bij problemen proberen we eerst het gezin te versterken zodat kinderen thuis op kunnen groeien (vrijwillig kader). Als ouders desondanks niet willen of kunnen doen wat nodig is, dan bepaalt de kinderrechter of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is (gedwongen kader). Samen met het gezin gaan we dan aan de slag om te werken aan de veiligheid en ontwikkeling van het kind.

Adviseren & Trainen: sinds 2015 hebben onze collega’s bij de gemeenten er binnen de Jeugdzorg een belangrijke taak bijgekregen. Door de nabijheid zijn zij in staat om vroegtijdig problemen in gezinnen te signaleren. Dat is een nieuwe tak van sport voor gemeenten. Met onze kennis en jarenlange ervaring in de Jeugdzorg staan we hen graag bij om in het preventieve kader het beste voor kinderen en ouders te doen. We hebben hiervoor een aantal trainingen en producten ontwikkeld. Daarnaast kunt u ons op uurbasis inhuren ter ondersteuning van het wijkteam. Wij kijken mee vanaf de achterbank en adviseren over een effectieve aanpak. 

De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een gecertificeerde instelling (Certificaat Keurmerkinstituut) en is lid van Jeugdzorg Nederland.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Reactie op inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'

De conclusie uit het rapport dat de zorg voor kwetsbare kinderen in de knel komt, gaat ons erg aan het hart. Bovendien onderschrijven we de uitkomsten die de Inspectie heeft gepresenteerd. Het is van groot belang om de toenemende versnippering op het gebied van inkoop, administratie en verantwoording tussen en binnen regio’s een halt toe te roepen en zo, samen met gemeenten en ketenpartners, de middelen te brengen waar deze horen: rondom het kind.

Marjan Adema

Directeur De Jeugd- en Gezinsbeschermers