Clientenraad stelt zich voor

Tineke Voogd (voorzitter)

Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Tineke Voogd. Ik ben een alleenstaande moeder van 3 kinderen waarvan het middelste kind jarenlang een ondertoezichtstelling (OTS) en ook een uithuisplaatsing heeft gehad. Ik ben heel tevreden over de hulp die onze gezinsvoogd ons heeft geboden. Dit is al weer enige jaren geleden en ben nog steeds blij dat ik de stap heb genomen om bij de Cliëntenraad te gaan. Er is in de afgelopen jaren nogal wat veranderd zeker nu de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg. Wij als Cliëntenraad proberen er op toe te zien dat iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Ook de zorg voor de 18+ doelgroep heeft onze speciale aandacht.  Sinds begin 2008 ben ik bij de cliëntenraad gekomen en sinds januari 2010 ben ik voorzitter. Ik hoop dat wij als Cliëntenraad een verschil kunnen maken.

Jaap Schouten

Ik ben Jaap Schouten en met mijn vrouw ben ik weekend-pleegouder van onze pleegzoon. De Cliëntenraad bestaat uit mensen die ervaring met De Jeugd- & Gezinsbeschermers hebben. De Cliëntenraad geeft advies aan de Raad van Bestuur van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De raad is onafhankelijk in wat hij adviseert en gaat daarbij altijd uit van de belangen van cliënten. Onderwerpen die wij als Cliëntenraad behandelen variëren van ‘bejegening en cliënten een stem geven’ tot jaarplannen en klachten. Individuele klachten worden echter niet door de cliëntenraad maar door de Klachtencommissie behandeld. De Cliëntenraad komt graag in contact met ouders en andere personen, die ervaring hebben met De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Samen kunnen we invloed uitoefenen en ideeën naar voren brengen voor een goed beleid van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Machteld Bos

Mijn naam is Machteld Bos, 48 jaar, gehuwd en moeder van twee (bijna) volwassen kinderen. Beide kinderen komen uit mijn eerste huwelijk. Door een begeleidingstraject voor mijn toen 17 jarige zoon ben ik in contact gekomen met de Jeugd- en Gezinsbeschermers. Uit mijn werkervaring op het sociaal maatschappelijk domein weet ik dat in iedere zorg- en welzijn georiënteerde organisatie het van belang is dat er ook een klankbord bestaat waarin de cliënten zijn vertegenwoordigd. Als lid van de cliëntenraad vertegenwoordig ik natuurlijk primair de belangen van de cliënt, maar is het ook van belang om objectief naar beleidszaken te kunnen kijken. De vaardigheid om alles in een breed perspectief te kunnen zien beheers ik door mijn dagelijks werk als mediator in mijn eigen praktijk. Deze twee hoofdredenen hebben mij doen besluiten om als nevenactiviteit lid te worden van de cliëntenraad met ingang van januari 2016 en zo een bijdrage te kunnen leveren aan een doelmatige jeugdzorg.

Patrick van Diepen

Mijn naam is Patrick van Diepen, 45 jaar en vader van twee 2 dochters. Ik ben dankbaar om te mogen ervaren wat het is om vader te zijn. Dat heb ik steeds diep gewenst, maar nooit gedacht dat ik te maken zou krijgen met jeugdzorg (OTS), en laat staan dat ik daar content mee zou zijn gezien omstandigheden. Hoe maak je er het beste van? Ik weet wat het is als problemen of zorgen betrekking hebben op je kinderen. Ze zijn van een orde die op zichzelf staat en vragen het uiterste van je. De vloedgolf van emoties maken het soms lastig om situaties te kunnen beoordelen. Hoe zit het dan met het belang van de kinderen gezien de emoties en omstandigheden? Hoe blijf je zo goed mogelijk de mogelijke consequenties overzien van wat je doet en laat? Vanuit mijn geloof dat het meest persoonlijke universeel is kreeg ik de behoefte om mijn ervaringen en belevingen te mogen delen en vroeg mijn gezinsvoogd of ik eens mijn input en feedback als cliënt zou mogen voorleggen aan de Jeugd en Gezinsbeschermers tijdens een afdelingsoverleg of iets dergelijks. Hierbij werd de link gelegd naar de Cliënten Raad en ben ik lid geworden.

Sofie

Nooit gedacht dat ons mooie “Rust-Reinheid-Regelmaat”-gezin in aanraking zou komen met Jeugdzorg.  Helaas ondanks de waarschijnlijk goede intenties van de meeste medewerkers van Jeugdzorg, heeft het traject meer schade aangericht dan oplossingen geboden. Na beëindiging van de zorg en een periode van rust, ben ik op zoek gegaan naar een manier om mijn negatieve ervaringen om te zetten in verbeteringen voor anderen die ook bij Jeugdzorg terecht komen. Dus sinds enige tijd hoor ik bij de cliëntenraad en lees me in en vergader mee. Ik probeer te begrijpen waarom processen gaan zoals ze gaan. Ik ben wars van protocollen en richtlijnen. En hoop door vragen te stellen en mee te denken stapje voor stapje de zorg te verbeteren. Met name op het gebied van vechtscheidingen is verbetering noodzakelijk. Hopelijk wordt het door de inzet van de cliëntenraad beter voor iedereen die bij en met Jeugdzorg werkt en iedereen die (Jeugd)zorg nodig heeft.