Welke maatregelen zijn er?

Er kunnen verschillende maatregelen van toepassing zijn op uw gezin, want iedere situatie is weer anders. Dat is soms heel ingewikkeld, daarom hebben we voor u de verschillende maatregelen op een rijtje gezet. 

Vrijwillige begeleiding

Heeft u vragen over de opvoeding? Maakt u zich zorgen over een kind? Of komt u er zelf niet meer uit in uw gezin? U staat er niet alleen voor. U kunt zich melden bij de gemeente waar u woont of het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. In persoonlijke gesprekken met een medewerker van de gemeente of Centrum voor Jeugd en Gezin worden uw vragen of problemen in kaart gebracht. Soms zijn een paar gesprekken en tips genoeg om de situatie (met uw kind) te verbeteren.

Soms is er meer hulp nodig. De medewerker van de gemeente geeft u advies over de stappen die volgen. Het kan ook zijn dat hij vindt dat u met De Jeugd- & Gezinsbeschermers moet praten om uw problemen aan te pakken. De gemeente verwijst u en uw gezin dan naar ons door.

Ondertoezichtstelling

Soms lukt het niet meer om een kind zonder hulp op te voeden. Omdat het de ouders niet meer lukt of omdat het kind te veel problemen heeft. De rechter kan dan een ondertoezichtstelling uitspreken. 
Een ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel waarbij het gezag van ouders over hun kind(eren) wordt beperkt. Het gezin krijgt dan verplichte begeleiding van een medewerker van De Jeugd- & Gezinsbeschermers die als gezinsvoogd optreedt. Deze jeugd- en gezinsbeschermer helpt het gezin de situatie thuis te verbeteren. De ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging. Maar als het nodig is, neemt de jeugd- en gezinsbeschermer zonder instemming van de ouders beslissingen over uw kind. De rechter heeft bepaald dat onze medewerker keuzes moet maken die belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling van uw kind.

Voogdij

Als ouders niet in staat zijn om hun kind op te voeden en te verzorgen (bijvoorbeeld wegens overlijden of een gevangenisstraf, maar ook bij ernstige mishandeling), bepaalt de rechter dat een ander voor onbepaalde tijd het gezag over het kind krijgt. In dat geval kan de voogdij over het kind worden uitgeoefend door De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis. De ouders hebben dan officieel niets meer over het kind te vertellen, maar blijven wel zo veel mogelijk bij hem of haar betrokken.

Jeugdreclassering

Als jongeren in aanraking komen met de politie heeft dat meestal een oorzaak. Vaak weten jongeren niet hoe zij op een ‘normale’ manier kunnen meedraaien in de maatschappij. Daar hebben ze hulp bij nodig. Daarom krijgen jongeren gedurende en na een straftraject begeleiding van een jeugd- en gezinsbeschermer. In gezamenlijk overleg met ouders, jongere en de jeugd- en gezinsbeschermer wordt een plan gemaakt om de jongere weer op het rechte pad te krijgen. Het doel van het plan is de redenen wegnemen die de jongere op het verkeerde pad brachten en voorkomen dat de jongere zich weer crimineel gedraagt.

Meer weten over de jeugdreclassering?
Klik op de onderstaande flyers voor meer informatie over specifieke jeugdreclasseringsmaatregelen

Intensieve Trajectbegeleiding Harde Kern
Gedragsbeïnvloedende maatregel
Aanpak Structureel Schoolverzuim
Intensieve Trajectbegeleiding CRIEM