Reflecteren op de samenwerking

We willen zo goed mogelijk met u samenwerken. Want alleen als we goed samenwerken kunnen we de doelen halen waar we samen aan werken. Daarom is het belangrijk dat we regelmatig even stil staan bij hoe we de samenwerking ervaren en horen we graag hoe u vindt dat het gaat. Met deze feedback kunnen we, indien nodig, de samenwerking verbeteren.

De Stem App

Onze medewerker zal, als u dat wilt, regelmatig aan het eind van een gesprek uw feedback vragen op de samenwerking. U kunt hier ook zelf om vragen als u wilt. U geeft heel eenvoudig in een online vragenlijst, de Stem App, antwoord op 6 vragen. Het is ook mogelijk om af en toe op een langere periode terug te kijken. Daar zijn vijf andere vragen voor. In dat geval vullen zowel u als de medewerker de vragen in.

Hoe werkt het?

De medewerker vraagt of u de vragen wilt beantwoorden en opent het programma op een laptop. Hij/zij kan u ook een link of QR-code sturen naar de vragen. U beantwoordt de vragen via het verzetten van een schuifje. Het invullen van de vragen duurt ongeveer twee minuten. Daarna volgt een gesprek over hoe u tot de scores bent gekomen.

Meer informatie over de Stem App vindt u hier.