Clientenraad stelt zich voor

  • Tineke Voogd (voorzitter)

Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Tineke Voogd. Ik ben een alleenstaande moeder van 3 kinderen waarvan het middelste kind jarenlang een ondertoezichtstelling (OTS) en ook een uithuisplaatsing heeft gehad. Ik ben heel tevreden over de hulp die onze gezinsvoogd ons heeft geboden. Dit is al weer enige jaren geleden en ben nog steeds blij dat ik de stap heb genomen om bij de Cliëntenraad te gaan. Er is in de afgelopen jaren nogal wat veranderd zeker nu de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg. Wij als Cliëntenraad proberen er op toe te zien dat iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Ook de zorg voor de 18+ doelgroep heeft onze speciale aandacht. Ik hoop dat wij als Cliëntenraad een verschil kunnen maken.

  • Jaap Schouten

Ik ben Jaap Schouten en met mijn vrouw ben ik weekend-pleegouder van onze pleegzoon. De Cliëntenraad bestaat uit mensen die ervaring met De Jeugd- & Gezinsbeschermers hebben. De Cliëntenraad geeft advies aan de Raad van Bestuur van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De raad is onafhankelijk in wat hij adviseert en gaat daarbij altijd uit van de belangen van cliënten. Onderwerpen die wij als Cliëntenraad behandelen variëren van ‘bejegening en cliënten een stem geven’ tot jaarplannen en klachten. Individuele klachten worden echter niet door de cliëntenraad maar door de Klachtencommissie behandeld. De Cliëntenraad komt graag in contact met ouders en andere personen, die ervaring hebben met De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Samen kunnen we invloed uitoefenen en ideeën naar voren brengen voor een goed beleid van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

  • Machteld Bos

Mijn naam is Machteld Bos gehuwd en moeder van twee (bijna) volwassen kinderen. Beide kinderen komen uit mijn eerste huwelijk. Door een begeleidingstraject voor mijn toen 17 jarige zoon ben ik in contact gekomen met de Jeugd- en Gezinsbeschermers. Uit mijn werkervaring op het sociaal maatschappelijk domein weet ik dat in iedere zorg- en welzijn georiënteerde organisatie het van belang is dat er ook een klankbord bestaat waarin de cliënten zijn vertegenwoordigd. Als lid van de cliëntenraad vertegenwoordig ik natuurlijk primair de belangen van de cliënt, maar is het ook van belang om objectief naar beleidszaken te kunnen kijken. De vaardigheid om alles in een breed perspectief te kunnen zien beheers ik door mijn dagelijks werk als mediator in mijn eigen praktijk. Deze twee hoofdredenen hebben mij doen besluiten om als nevenactiviteit lid te worden van de cliëntenraad en zo een bijdrage te kunnen leveren aan een doelmatige jeugdzorg.

  • Chris

    Hi! Mijn naam is Chris en ik ben 15 jaar oud. Daarmee ben ik het jongste lid ever van de cliënten raad. Ik heb een OTS en ben uit huis geplaatst. Ik vind dat ik en de meeste jongeren niet goed genoeg gehoord worden dus om de stem van de jongeren meer naar voren te laten komen, het gaat tenslotte om ons, ben ik in de cliëntenraad in gegaan.

  • Sofie

Nooit gedacht dat ons mooie “Rust-Reinheid-Regelmaat”-gezin in aanraking zou komen met Jeugdzorg.  Helaas ondanks de waarschijnlijk goede intenties van de meeste medewerkers van Jeugdzorg, heeft het traject meer schade aangericht dan oplossingen geboden. Na beëindiging van de zorg en een periode van rust, ben ik op zoek gegaan naar een manier om mijn negatieve ervaringen om te zetten in verbeteringen voor anderen die ook bij Jeugdzorg terecht komen. Dus sinds enige tijd hoor ik bij de cliëntenraad en lees me in en vergader mee. Ik probeer te begrijpen waarom processen gaan zoals ze gaan. Ik ben wars van protocollen en richtlijnen. En hoop door vragen te stellen en mee te denken stapje voor stapje de zorg te verbeteren. Met name op het gebied van vechtscheidingen is verbetering noodzakelijk. Hopelijk wordt het door de inzet van de cliëntenraad beter voor iedereen die bij en met Jeugdzorg werkt en iedereen die (Jeugd)zorg nodig heeft.

  • Henrie Theunisse

Even voorstellen; ik ben Henrie Theunisse, ex pleeggrootouder van een kleinzoon die 14 jaar geleden bij ons in huis is gekomen door echtscheiding van zijn ouders. Via de Jeugdzorgwerker die dit begeleidde, ben ik gewezen op de cliëntenraad. Ik mag graag grote rapporten lezen/beoordelen en met de nodige commentaren voorzien. Daarbij heb ik een stelregel: je mag klagen, maar kom ook met een oplossing. Want met alleen klagen schiet niemand iets op. Ik loop al jaren mee in de jeugdzorg en hoor graag de ervaringen van andere cliënten zodat de cliëntenraad nog beter kan functioneren.

  • Godian Ejiogu

In mijn werkzame leven als onder andere stadspastor, geestelijk verzorger en psychosocial therapeut kom ik in contact met veel verschillende mensen. Vanwege mijn Afrikaanse roots kwamen veel migranten bij mij voor een luisterend oor en wat mij vaak opviel in hun verhalen over Jeugdzorg, was hun wantrouwen naar Jeugdzorg. Sterker nog, velen van hen geloven er heilig in dat Jeugdzorg zich niet echt bekommert om hun kinderen, maar is opgericht om hun kinderen van hen af te pakken. Als professional heb ik in die tijd vaak bemiddeld tussen Jeugdzorg en de doelgroep; zo organiseerde ik bijvoorbeeld dialoogavonden tussen de doelgroep en Jeugdzorg. Toen ik in 2018 zelf te maken kreeg met Jeugdzorg, begon ik de klachten van mijn cliënten beter te begrijpen.
Het idee dat Jeugdzorg in het belang van de kinderen werkt, beleefden de kinderen compleet anders. Zij zagen vooral volwassenen die met andere volwassenen praatten, en beslisten over het lot van de kinderen, zonder naar de kinderen te luisteren. Deze ervaring heeft mij gemotiveerd om nu zitting te nemen in de cliëntenraad. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Samenwerken in vertrouwen is het minste wat een gezin in crisis nodig heeft. Vanuit mijn ervaring als client van Jeugdzorg wil ik bijdragen aan verbetering