Niet tevreden? Dan kun je een klacht indienen

De medewerkers van De Jeugd- & Gezinsbeschermers proberen iedereen zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Dit proberen we eerst op te lossen met een bemiddelingsgesprek. Als je hierna nog steeds ontevreden bent, kunt je een klacht indienen bij onze onafhankelijke klachtencommissie.

Klik op de afbeelding om de routekaart te vergroten


• Bemiddelingsgesprek

Een klacht kunnen we samen het beste oplossen met een bemiddelingsgesprek. Dat gaat vaak sneller dan via de klachtencommissie. Je kunt een bemiddelingsgesprek schriftelijk aanvragen bij je jeugd- & gezinsbeschermer of zijn of haar leidinggevende. Tijdens dit gesprek bekijken we samen met jou, de medewerker en zijn leidinggevende hoe we je  klacht kunnen oplossen.


• Hulp bij het indienen van een klacht

Als je het lastig vindt om een klachtbrief te schrijven of het klachtgesprek te voeren, kun je contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Een vertrouwenspersoon kan dan samen met jou een brief schrijven. Hij of zij kan ook meegaan naar een bemiddelingsgesprek of een hoorzitting.


• De klachtencommissie

De onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit mensen die niet bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers werken. Als er een klacht is ingediend, kan de Klachtencommissie schriftelijk op de klacht reageren. Het kan ook zijn dat er een hoorzitting wordt georganiseerd. Tijdens een hoorzitting kun je je klacht mondeling toelichten. De Jeugd- & Gezinsbeschermers mag hier op reageren. Je  kunt iemand meenemen naar de hoorzitting voor ondersteuning.


• Uitspraak

De klachtencommissie doet een uitspraak die wordt verstuurd naar de betrokkenen en naar de Raad van Bestuur van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De Raad van Bestuur reageert schriftelijk binnen vier weken na de uitspraak van de Klachtencommissie. In zijn reactie aan jou geeft de Raad van Bestuur ook aan of er maatregelen worden genomen naar aanleiding van jouw klacht.

 

• Kost het indienen van een klacht geld?

Aan een bemiddelingsgesprek of behandeling van een klacht door de klachtencommissie zijn voor jou geen kosten verbonden. Wel kun je kosten maken voor bijvoorbeeld vervoer, porto of kopieën. Ook het inschakelen van juridische bijstand kan voor jou  kosten met zich meebrengen. Ondersteuning vanuit het AKJ is gratis.


• Ontevreden over de klachtafhandeling?

Wie ontevreden is over de wijze waarop zijn of haar klacht is afgehandeld, kan contact opnemen met de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman kan een onderzoek instellen. De Nationale Ombudsman behandelt klachten over De Jeugd- & Gezinsbeschermers alleen als er sprake is van hulpverlening in een gedwongen kader. Dat wil zeggen dat de hulp van De Jeugd- & Gezinsbeschermers niet vrijwillig door jou of je ouders  is ingeroepen maar door een (kinder)rechter is opgelegd.


• Adres klachtencommissie

Je kunt een klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de klachtencommissie. Dit kan per e-mail naar: klachtencommissie@dejeugdengezinsbeschermers.nl of per post naar: Secretariaat Klachtencommissie, Postbus 12685, 1100 AR  Amsterdam. In de brief of e-mail moet je je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum vermelden. Ook vertel je waarover je klaagt, wat er gebeurde, wanneer het gebeurde en de naam van de persoon over wie je een klacht indient.

De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft een Klachtenregeling die je hier kunt openen.