Ik krijg een jeugdbeschermer

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jij te maken krijgt met een jeugd- & gezinsbeschermer. Dit kan vrijwillig zijn, maar kan ook bepaalt zijn door de kinderrechter. Op deze pagina leggen wij de verschillende jeugdbeschermingsmaatregelen uit.

 • Vrijwillige begeleiding: 

  Bij vrijwillige begeleiding hebben jouw ouders bij de gemeenten om hulp gevraagt bij de opvoeding. Een medewerker van de gemeente komt dat bij jullie langs om te praten. Alle vragen en problemen worden besproken. 
  Soms zijn een paar gesprekken en tips genoeg om de situatie voor jou beter te maken. Maar soms is er ook meer hulp nodig. De medewerkers van gemeente geeft jouw ouders dan advies over de stappen die zij kunnen nemen. 
  Het kan zijn dat de medewerker van de gemeente vind dat jouw ouder in gesprek moeten gaan met een jeugd-en gezinsbeschermer. Samen met jou en jouw ouders maakt de jeugdbeschermer een plan om de problemen op te lossen. We kijken of er naast jouw ouders ook andere mensen zijn die ons met dit plan kunnen helpen, zoals jouw opa en oma, juf of meester.  Met elkaar zorgen wij ervoor dat jij thuis veilig kan opgroeien. 

 • Ondertoezichtstelling (OTS):
  Als het thuis geen goede plek is om op te groeien, kan de kinderrechter beslissen dat jij een OTS krijgt. Dit betekent dat een jeugdbeschermer jouw ouders komt helpen bij de opvoeding. Je ouders blijven de beslissingen over jou maken , maar als dat niet goed gaat, grijpt de jeugdbeschermer in. Hij of zij kan dan soms een beslissing over jou nemen zonder goedkeuring van je ouders. Een OTS duurt meestal een jaar, maar kan ook korter of langer zijn. Dat bepaalt de kinderrechter.
 • Voogdij:

  Als het jouw ouders even niet meer lukt om goed voor jou te zorgen (bijvoorbeeld door een gevangenisstraf of omdat jouw ouders je pijn hebben gedaan), bepaalt de rechter dat iemand anders tijdelijk voor jou gaat zorgen.
  De jeugd- & gezinsbeschermers krijgen dan de voogdij over jou. Je wordt dan opgevoed in een pleeggezin of in een gezinsuis. Jouw ouders mogen dan geen beslissingen meer over jou nemen, maar blijven wel zo veel mogelijk bij jou betrokken.

 • Jeugdreclassering
  Als jij in aanraking ben gekomen met de politie, heeft dat meestal een oorzaak. Hierdoor wordt het moeilijker om weer op een normale manier mee te draaien in de maatschappij. 
  Hierbij heb jij hulp nodig! Daarom krijg jij tijdens en na een straftraject begeleiding van een jeugd-& gezinsbeschermer. Samen met jou en jouw ouders maken we een plan om jou weer op rechte pad te krijgen en er voor te zorgen dat jij je niet weer als een crimineel gedraagt.  Meer weten over Jeugdreclassrering? Klik op onderstaande flyers voor meer informatie over jouw jeugdreclasseringsmaatregel. 

  Intensieve Trajectbegeleiding Harde Kern
  Gedragsbeïnvloedende maatregel
  Aanpak Structureel Schoolverzuim
  Intensieve Trajectbegeleiding CRIEM