Coronavirus: wat betekent het voor mij?

Iedereen in Nederland is in actie om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Ook De Jeugd- & Gezinsbeschermers neemt de adviezen van de overheid over. Zo proberen we ons in te zetten tegen een verdere verspreiding van het virus.

We proberen het contact met de kinderen, ouders en pleegouders zo veel mogelijk door te laten gaan. Dat betekent dat sommige huisbezoeken en omgangsregelingen wel doorgaan, en anderen niet. De jeugdzorgwerker besluit of het contact doorgaat en hoe dit er uitziet. Als het niet doorgaat, bespreekt de jeugdzorgwerker met u waarom.

Jeugdbescherming

Jeugdreclassering