Wat doet DJGB voor het behouden van medewerkers?

Bij DJGB hebben we bevlogen jeugdbeschermers in dienst en dat willen we graag zo behouden. Een stabiel team met ervaren en junior jeugdbeschermers is belangrijk voor goede kwaliteit van zorg voor de jeugd. Voor DJGB is zorg voor medewerkers een prioriteit. Jeugdbeschermers ervaren een hoge werkdruk, mede door toename in complexiteit van de casuïstiek en meer regeldruk door zaken als woonplaatsbeginsel en inkoopbeleid van gemeenten.

Een aantal dingen die we doen voor onze JGB’ers zijn:

  • Intern opleidingstraject
  • Mentoren voor startende jeugdbeschermers
  • Lagere caseload voor startende jeugdbeschermers
  • Uitdagende projecten voor naast de caseload
  • Neventaken voor de meer ervaren jeugdbeschermers

Opleidingen

Allereerst volgen nieuwe jeugdbeschermers een intern opleidingstraject. Iedere startende jeugdbeschermer krijgt een eigen mentor toegewezen en verschillende trainingen. Op deze manier vullen we de kennis van  van jeugdbeschermers aan, zodat zij in staat worden gesteld het vak uit te oefenen. De trainingen zijn enerzijds juridisch (zoals optreden ter zitting), maar anderzijds ook methodisch inhoudelijk. Je kunt daarbij denken aan het leren van gesprekstechnieken, werken vanuit partnerschap met ouders of omgaan met complexe scheidingen. Hierbij staat de methodiek Beschermen & Versterken centraal.

Als vanzelfsprekend kunnen ervaren jeugdbeschermers ook trainingen volgen. Dit zodat zij bekwaam blijven in hun vak maar ook inhoudelijk gevoed blijven. Dit werkt motiverend en vaak inspirerend omdat de jeugdbeschermers zelf invloed kunnen uitoefenen op de trainingen die zij volgen. Vaak kiezen zij een training die aansluit bij bijvoorbeeld de problematiek van de gezinnen waar zij mee werken.

Projecten en mentorschap

Sommige mensen hebben ook afwisseling in het werk nodig. Niet iedere jeugdbeschermer wordt er gelukkig van om al zijn tijd met jeugdzorgwerk bezig te zijn. Daarom proberen we 15% van de medewerkers een taak te geven buiten de caseload. Je kunt hierbij denken aan mentorschap voor nieuwe jeugdbeschermers of zoals in het interview met Daniëlle te lezen is, medewerkers te detacheren voor mooie projecten.

Wat we ook zien is dat nieuwe onervaren jeugdbeschermers rustig het werk in moeten kunnen ‘rollen’. Het starten bij een GI met een volle caseload kan wat overweldigend zijn. Daarom geven we ze een lagere caseload die langzaam opbouwt. Maar ook krijgen ze een mentor die hen door de eerste maanden loodst. Daarover schrijft Manuelle Devilee meer in haar blog over haar begintijd bij DJGB en het verloop onder jeugdzorgwerkers.

Paarse krokodillen

De afgelopen jaren heeft Rita Verdonk getracht de paarse krokodillen te verminderen in de jeugdzorg. Dat is geen vrijbrief om zelf stil te blijven zitten. We hebben gekeken naar wat wij zelf kunnen doen om voor jeugdbeschermers meer tijd vrij te maken voor zorg in plaats van administratie. In sommige regio’s binnen DJGB werken we inmiddels met teamondersteuners die de jeugdbeschermers ontlasten met hun administratieve taken. Zij doen bijvoorbeeld de schriftelijke aanvragen voor de medewerkers, registraties in WIJZ, fondsen aanschrijven, kortom het regelen van allerlei administratieve handelingen zodat de werkers zich kunnen focussen op het primair proces.

Helaas zijn daarmee niet alle paarse krokodillen verdwenen. Onze medewerkers worden nog altijd veel belast met administratieve en financiële vraagstukken. Als het bijvoorbeeld gaat om het snel willen regelen van passende hulp. Tegenwoordig ben je als jeugdbeschermer volop aan het zoeken waar er nog plek is, vervolgens moeten ze checken of het nog wel vergoed wordt door de gemeente  daarna zelfs onderhandelen over het tarief!

Deze kant wil de DJGB niet op en in Haarlem hebben we nu ook samen met CJG en de gemeente een overleg gecreëerd waarin we dergelijke vraagstukken vanaf begin met elkaar bespreken en vervolgens besluiten wat wel en niet kan. Weer een beetje lucht uit de krokodil, maar helaas zijn we er nog niet.

Maar zijn die paarse krokodillen het gevolg van de transitie? Hadden we tijdens de transformatie meer kunnen doen om regeldruk te kunnen voorkomen? Hierover gaat onze verkoopadviseur, Marco van Paassen, graag in gesprek.

Lees meer over zijn observaties in dit artikel.