"Ieder kind verdient een kans, daar heeft het recht op.”

Mariëll Visbeen is sinds de zomer van 2020 bestuurslid bij Partners voor Jeugd en heeft in die rol De Jeugd- & Gezinsbeschermers in haar portefeuille. Wie is Mariëll en waarom heeft ze voor de jeugdzorg gekozen? In dit interview geeft ze hier antwoord op en vertelt ze over haar rol en waar ze zich op wil richten als bestuurder van DJGB.

“Ik ben iemand met drive, een berg enthousiasme en nieuwsgierigheid naar die grotere opgave, die veel van je vraagt”, zo steekt Mariëll van wal. De afgelopen jaren heeft ze verschillende functies bij de lokale overheid vervuld en voor haar overstap naar Partners voor Jeugd was ze bestuurder bij ROC TOP in Amsterdam. “Daar zag ik elke dag van dichtbij dat het voor veel jongeren niet vanzelfsprekend is om in een goede omgeving kansrijk op te groeien.

Het was voor haar één van de redenen om nu aan de slag te gaan in de jeugdzorg. Uit eigen ervaring als moeder kan ze zeggen dat geen kind hetzelfde is: “Ze ontwikkelen zich allemaal anders en ieder heeft zijn eigen talent. En hoe mooi is het dat je ze een kans kan geven. Het gaat over hun jeugd, elk kind heeft daar recht op! Daarom is het cruciaal dat er ondersteuning is voor de kinderen en familie als een sterke basis niet vanzelfsprekend is.”

Mariëll werkt samen met directeur Marjan Adema aan het continu verbeteren van de jeugdzorg. “Waarbij Marjan zich richt op de inhoud van het beleid en de uitvoering, richten we ons als bestuur op de langere termijn. We zorgen voor de randvoorwaarden, zodat de medewerkers van DJGB hun werk goed kunnen doen. Maar ook dat er binnen Partners voor Jeugd en met samenwerkingspartners goed wordt samengewerkt.”

Eerste maanden

“Het coronavirus heeft sinds vorig jaar natuurlijk grote impact op ons allemaal. Vooral op kinderen en gezinnen die kwetsbaar zijn, door het sluiten van scholen, kinderopvang en thuiswerken. Wat me al snel duidelijk werd, is hoe enorm gedreven en betrokken de medewerkers van DJGB zijn en hoe zij gelukkig zoveel mogelijk door zijn gegaan. Wat mij heel positief is opgevallen is de betrokkenheid van de cliëntenraad van DJGB is. Met ook jongeren als leden! Zij hebben niet zelf voor de betrokkenheid van jeugdzorg gekozen, maar willen graag constructief meedenken. Dat is echt een parel, dat is zo gaaf.’’

In de eerste maanden ziet ze ook de problemen die spelen in de jeugdzorg. De sector en de gemeenten zitten in financieel zwaar weer en gemeenten zijn op zoek naar manieren om grip op de kosten te krijgen. “Dat begrijpen we heel goed, daarom doen we in één van onze regio’s ook mee met een pilot voor tijdschrijven. Maar ik zie ook dat deze additionele administratieve last onze medewerkers veel tijd kost en voor nog meer werkdruk zorgt. Het werk als jeugd- en gezinsbeschermer is een zware baan, waardoor het een uitdaging is om mensen te vinden en voor dit belangrijke werk te behouden. Tijdschrijven zet dit nog meer onder druk en is daarom niet de weg vooruit.” Een ander voorbeeld van administratieve lasten, dat Mariëll noemt is het per gemeente aanbesteden. Zou het mogelijk zijn om in de toekomst te komen tot landelijke afspraken over tarieven?

Visie voor de toekomst

Voor de DJGB is het belangrijkste doel zorgen dat kinderen in veiligheid kunnen opgroeien, het liefst in hun eigen gezin en met de nodige hulp verder kunnen, aldus Mariëll. “Met gemeenten willen we zorgen dat die hulp snel ingezet kan worden, zodat we de maatregelen zo kort mogelijk kunnen houden. Om dit met het gezin samen te doen hebben we daarom goede samenwerkingspartners nodig.”

Een recent voorbeeld is de mooie pilot van DJGB en GGZ Noord-Holland-Noord voor een betere samenwerking tussen jeugdbescherming en GGZ. Het doel is dat psychiatrische problemen bij de ouders beter herkend worden, te komen tot verbeterde samenwerking en integrale hulp te bieden aan het gezin.

Ten slotte heeft de veiligheid van eigen medewerkers prioriteit voor Mariëll: “Daar moeten we voor zorgen. Hoe geven we ze een thuisbasis, hoe leiden we ze op en faciliteren we de jeugd- en gezinsbeschermer zodat ze het werk veilig kunnen uitvoeren. Het is heel belangrijk dat we dat goed blijven doen.”

Lees ook de blog van Manuelle: stabiel en fijn team cruciaal voor jeugdzorgwerkers​