Voorbeelden van cliëntparticipatie

Waar zetten we bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers cliëntparticipatie in? Onze medewerkers vertellen kort over wat zij hebben gedaan om cliënten bij hun werk te betrekken. En ze vertellen welke initiatieven er zijn om cliënten een stem te geven, zoals de StemApp!

Angela, senior adviseur Cliëntbureau:

''Voor het project ‘Herstel van Vertrouwen’ heb ik cliënten geïnterviewd over klachtbehandeling. Wat mij het meeste opviel? Hoe kleine dingen het verschil kunnen maken. Een vader gaf aan: 'Ik was onder de indruk van de Jeugd- en Gezinsbeschermer (JGB’er), hoe goed zij incasseerde zonder in de verdediging te schieten.' Dat vond ik heel indrukwekkend.En een moeder gaf aan: 'Ook al is alles ongegrond, een excuus zou geholpen hebben.'

"Deze voorbeelden laten voor mij zien dat ook als je het inhoudelijk niet eens kunt worden, je met begrip voor de positie van de cliënt toch een stuk verder kunt komen. We gaan ons daarom in 2021 inzetten om de voorbeelden van goede klachtbehandeling boven tafel te krijgen, om hiervan te leren.''

Sanne, communicatieadviseur:

''Toen in maart de eerste coronamaatregelen van kracht werden, was het belangrijk om onze cliënten goed te infomeren. De cliëntenraad DJGB hield ons de eerste dagen scherp, door te benadrukken dat we direct informatie op de website moesten plaatsten voor cliënten. En dat niet alleen, ze kwamen ook direct met suggesties voor de informatie waar ouders behoefte aan hadden. Mooie samenwerking met de cliëntenraad!''

Marieke, directiesecretaris Expertisecentrum William Schrikker:

''Ik was bij de cliëntenraad DJGB om het manifest ‘stem van de cliënt’ te bespreken. In dat manifest staat in 5 uitgangspunten wat we doen om de stem van de cliënt te horen."

"Ik vond het fantastisch om erbij te zijn, omdat in het manifest staat dat wij als professionals blinde vlekken hebben. En dat bleek! Een cliënt noemde bijvoorbeeld: als jullie de samenwerking zo belangrijk vinden, vertel dan ook op welke punten we mee mogen denken, en op welke punten niet. Wees daar vanaf het begin af aan ook duidelijk over, en communiceer dat. Dat geeft vertrouwen. Als je wilt dat we samenwerken, geef dan ook aan hoe we dat kunnen doen als cliënten."

"En ik vond het heel mooi dat er zoveel bereidheid was om mee te denken met ons als organisatie. De leden dachten ook mee vanuit het perspectief van de medewerker. Er werd gezegd: het lijkt me heel moeilijk o.m te besluiten of een uithuisplaatsing wel of niet een goed idee is. Misschien moet je ervaringsdeskundigen ook laten meedenken. En er werd gezegd: wij kunnen ook meedenken. Cliënten willen dus ook echt samenwerken met ons.''

Michelle, directiesecretaris DJGB:

"De Stem App; gewoon doen!"

“Voor de pilot met de Stem App hebben we medewerkers geïnterviewd naar hun ervaringen. Ondanks wat weifelingen vooraf merken ze dat het vaak positief uitpakt en weinig tijd kost“

"Situatie: Vader had van de JGB’er een schriftelijke aanwijzing gekregen en daarover ging het gesprek. In de verwachting dat praten over de samenwerking een manier is om weer een beetje tot elkaar te komen na zo’n gesprek, zette de JGB’er de Stem App in."

‘Vader vond het fijn dat ik hem expliciet vroeg naar onze samenwerking en wat hij daarvan vindt. De Stem App maakt het gemakkelijker om daarover te praten. Een client voelt zich serieus genomen. Het opent als het ware een deurtje.’

De Stem App uitproberen? Gewoon doen! Cliënten willen graag meewerken. De techniek werkt. De scores zijn vaak positiever dan je had verwacht. En het vormt een prima aanleiding om het gesprek te voeren over de samenwerking."

Mirjam,senior communicatieadviseur:

''We hebben de visie Beschermen en Versterken in een aantal pijlers samengevat, die de basis vormen van de visie. Deze hebben we getoetst bij de cliëntenraad en hun feedback meegenomen in de formulering van de uiteindelijke pijlers. Zij gaven bijvoorbeeld aan dat vertrouwen heel belangrijk is voor een goede samenwerking. Dit staat nu opgenomen in de pijlers.''

Marloes, adviseur cliëntbureau:

"De cliëntenraad maakt jaarlijks een krant voor al onze cliënten en heeft mede daardoor ook daadwerkelijk contact met de achterban. De raad wordt heel regelmatig gebeld/ geappt door cliënten, voor een luisterend oor en praktische tips.”
De cliëntenkrant is te vinden op onze website: https://dejeugdengezinsbeschermers.nl/over-ons/nieuws/bericht/nieuwe-cli235ntenkrant-op-de-deurmat