Kleine investering, groots effect…

Graag nemen we u mee in het verhaal van Sjors*. Sjors is een meisje van 16,5 jaar oud en haar situatie is een goed voorbeeld van het ‘Versterken’ in onze werkmethode. Ze groeit op bij haar ouders die vanwege hun eigen problematiek soms onvoldoende beschikbaar zijn voor haar. Hierdoor krijgt Sjors niet de grenzen of ondersteuning die zij als puber nodig heeft. Dit heeft tot gevolg gehad dat zij veel buiten de deur op straat te vinden was, er sprake was van schoolverzuim en oplopende irritaties thuis. 

De jeugdbeschermer staat in goed contact met zowel de ouders als met Sjors maar er moet iets veranderen aan de gezinssituatie. Bij de betrokken ambulante hulpverlening ontstaan steeds groter wordende zorgen over Sjors, bijvoorbeeld over haar schoolverzuim en het onttrekken aan het zicht. De jeugdbeschermer wil dat daar verandering in komt en zet een traject in met een Jouw Ingebrachte Mentor, een JIM. Sjors is enthousiast en wil meer weten over deze mogelijkheid.

Samen het haar en haar ouders volgt er een gesprek met haar tante Agnes om te kijken of zij de JIM kan zijn voor het gezin. Agnes is de zus van moeder en heeft een speciale band met haar nichtje. Zo kwam Sjors vroeger geregeld bij haar logeren. Tante Agnes kent ook de problematiek van de ouders van Sjors maar begrijpt ook dat het haar ouders zijn waar Sjors loyaal aan is. Voor de ouders is het fijn dat er iemand een rol krijgt in het leven van Sjors die bekend en vertrouwd is. Dit is helpend voor tante Agnes want op deze manier krijgt zij toestemming voor haar inzet en kan zij de positie innemen.

JIM in de praktijk

Concreet voor Sjors betekent dit dat zij iedere donderdagmiddag en avond bij tante Agnes en haar gezin eet. Die dag praat ze met haar tante over wat er goed gaat maar ook waar zij tegen aanloopt. Sjors vertrouwt haar tante, wat maakt dat zij kan vertellen waar zij mee zit, zonder dat haar ouders bijvoorbeeld in paniek raken. Ook neemt Tante Agnes de gesprekken met school (tijdelijk) over omdat tijdens de gesprekken op school er geregeld discussie ontstond tussen Sjors en haar ouders, waardoor er geen sprake was van constructieve gesprekken.

Tante Agnes wordt bijgestaan door ambulante begeleiders over hoe zij haar rol kan en mag invullen. Dit helpt haar om er voor Sjors te zijn, zonder de relatie met haar zus en zwager op het spel te zetten. Soms gaat tante Agnes in gesprek met ouders. Bij deze gesprekken is Sjors soms wel aanwezig maar niet altijd. Dit stemmen zij met elkaar af.

Wanneer de spanning thuis oploopt, gaat Sjors soms naar tante Agnes toe om stoom af te blazen. Hierdoor lukt het Sjors om daarna rustiger met haar ouders het gesprek aan te gaan.
Foto: shutterstock

Verandering

Met de steun die Sjors van tante Agnes krijgt lukt het haar om te kijken naar wat zij met haar leven wil. Het lukt haar nu om merendeels aanwezig te zijn op school en minder ruzies thuis te hebben. Ook hangt Sjors minder op straat omdat het thuis gezelliger is geworden en ze dus geen uitvlucht meer hoeft te zoeken.

Het laat zien dat door het netwerk te versterken het gezin ook versterkt wordt. Soms kan iemand uit het (familie) netwerk met een klein gebaar een groots effect hebben op het leven van een opgroeiend kind.

*Naam gefingeerd uit privacyoverwegingen.

Meer weten over JIM? Lees hier het artikel met Els Bijman, Trainer en procesbegeleider bij Stichting JIM.