Beschermen & Versterken in opleidingen: practice what you preach

'Practice what you preach'. Dat moeten ze gedacht hebben bij het opleidingsteam van DJGB toen ze besloten hoe ze de trainingen en opleidingen aan zouden passen aan de vernieuwde visie en werkmethode. Eef Verbaan, Adviseur Leren en Ontwikkelen bij ons Expertisecentrum vertelt ons hoe ze dit aanpakken. “Ook hier gaan we meer inzetten op versterken”, vertelt Eef. “Het beschermen is het wát en het versterken is meer het hóe van onze werkmethode. Op dat tweede deel zullen we meer focus leggen in de opleiding. Niet alleen inhoudelijk, maar ook in hoe we de ontwikkeling van training en opleiding vormgeven.”

“Allereerst betekent dit dat we de professionals zelf vragen wat ze nodig hebben en hoe we dat aan zullen pakken, naast datgene wat geleerd moet worden. Op basis daarvan ontwikkelen we de trainingen en opleidingen. In plaats van alleen top-down te bepalen wat het team nodig heeft, pakken we het bottom-up aan en sluiten zo veel beter aan op de behoefte van de professionals.”

Foto: Eef Verbaan, Adviseur Leren en Ontwikkelen

Het netwerk

“Wat we ook doen is het netwerk van de professionals versterken. Daarvoor kijken we eerst naar het team en hoe zij elkaar kunnen versterken zowel op het gebied van samenwerken en kennis delen. De professionals gaan met elkaar meelopen of zich verdiepen in een bepaald onderwerp en dit aan elkaar presenteren. Daarnaast stimuleren we het team om ook extern hun netwerk te betrekken bijvoorbeeld bij het opzetten en houden van een moreel beraad. Leren van elkaar staat centraal.; betrek de client, andere aanbieders of gemeenten.“

Tekening rechts: Beeld uit de interne campagne voor de vernieuwde visie en werkmethode

Perspectief van de client

Een bijkomende verandering voor de medewerkers is dat het Gezinsplan is aangepast zodat het stap voor stap het proces van Beschermen en Versterken doorloopt. Het wordt helemaal vanuit het perspectief van de client opgesteld. Het plan start bijvoorbeeld met de visie van de client over wat er aan de hand is. En ook de voortgang staat nu bovenaan, zodat de client niet eerst alle andere informatie door hoeft te lopen om te zien waar we nu staan in het traject. Omdat de samenwerking een van de pijlers is van versterken, is hier ook een onderdeel in het plan voor ingericht. Hierin evalueren de Jeugd- en Gezinsbeschermer en het gezin samen hoe ze de samenwerking ervaren. Omdat het nieuwe gezinsplan een andere benadering vraagt, trainen we medewerkers hier op.”

DJGBrief