DJGBrief #7: Herijking Beschermen en Versterken

Beschermen van het kind en versterken van de gezinnen en jongeren, daar staan we voor bij DJGB. Wij geloven in en gaan uit van de eigen kracht van onze cliënten en versterken deze. Het is belangrijk dat het gezin en het netwerk rond het gezin zelf een actieve rol spelen bij het oplossen van de problemen, zodat de veiligheid van het kind geborgd blijft. Daarbij concentreren we ons op de kracht die het gezin en het netwerk wél heeft.

Beschermen en versterken is al sinds jaar en dag onze visie en werkmethode en deze hebben we onlangs vernieuwd. Daarbij hebben we gekeken naar wat we nog beter kunnen doen. Dit is nodig omdat onze samenleving voortdurend in beweging is en problematiek complexer wordt. Daar moeten wij op meebewegen. De vernieuwing van onze visie zorgt ervoor dat onze zorg beter aansluit op wat nodig is om het kind te beschermen en het gezin en de jongere te versterken. En dat de veiligheid van het kind en de jongere voor de lange termijn geborgd is.

In deze DJGBrief leggen we uit wat deze vernieuwing inhoudt en hoe dit er in de praktijk uitziet.

We wensen u veel leesplezier!