Zicht op Resultaat: nog betere zorg dankzij data

Zicht op Resultaat is het onderzoeksprogramma waarmee we inzicht ontwikkelen in onze doelgroep en in de uitkomsten van onze dienstverlening. Dankzij dit inzicht kunnen we de kwaliteit van de zorg die we bieden continue blijven ontwikkelen.

Leren van data
Zicht op Resultaat is een Partners voor Jeugd-breed initiatief. Het idee achter het onderzoek is ontstaan halverwege 2017 tijdens een strategische bijeenkomst van de directies en het bestuur van Partners voor Jeugd. Tijdens de bijeenkomst werd gevraagd: ‘Kunnen wij de data over onze zorg goed inzichtelijk maken zodat we kunnen meten wat de kwaliteit van de dienstverlening is en hiervan kunnen leren?’. Ook gemeenten hadden behoefte aan meer inzicht op dit vlak, dus de beslissing voor een onderzoeksprogramma was snel gemaakt.

De opdracht werd neergelegd bij het Expertise Centrum William Schrikker, net als DJGB een onderdeel van Partners voor Jeugd. De opdracht: zet een programma op waarmee we op systematische wijze kenmerken en uitkomsten van onze zorg meten en de kwaliteit van onze dienstverlening vaststellen.

Doel Zicht op Resultaat
Het uiteindelijk doel van Zicht op Resultaat is dat we meer inzicht krijgen in de verschillende zorgtrajecten. Wanneer we de situaties, achtergronden en andere kenmerken van de cliënten van de verschillende trajecten kennen, kunnen we op basis van analyses ‘voorspellen’ welke begeleiding, hulp of maatregel wel en niet passend is en daarmee eerder de juiste hulp en begeleiding inzetten. Dankzij Zicht op Resultaat laten we onze dienstverlening beter aansluiten bij de behoeften van de cliënten.

Zo onderzoekt het team bijvoorbeeld de looptijd van de zorg, cliënttevredenheid en of doelen behaald zijn in het zorgtraject. Maar ook onderzoeken ze of we de werkwijzen uitvoeren zoals ze bedoeld zijn. Door vervolgens relaties tussen de verschillende factoren te onderzoeken kunnen we hier betekenis aan geven.

De data

We voeren alleen analyses uit op basis van de data die beschikbaar is. We vragen geen additionele data op bij de cliënten en natuurlijk worden de AVG richtlijnen nauwgezet gerespecteerd. Allereerst wordt geregistreerde data zoals soorten maatregel, doorlooptijd, geslacht, en leeftijd meegenomen. Daarnaast worden gegevens uit dossiers onderzocht om aanvullende informatie te verzamelen over de kenmerken en uitkomsten van zorg. Deze data samen vormen een schat aan informatie waarmee inzicht in de zorgverlening wordt verkregen. Een multidisciplinair analyseteam buigt zich vervolgens over de uitkomsten van het onderzoek om deze te duiden. Wat valt op? Herkent men de resultaten? Wat is relevant? Hoe kunnen de resultaten worden uitgelegd? Dit team bepaalt ook op welke thema’s in de toekomst moet worden gelet.

Resultaten

Een opvallend resultaat van het onderzoek dat afgelopen jaar is gedaan is bijvoorbeeld dat er in 82% van de OTS maatregelen van DJGB sprake is van een scheiding in het gezin. Daarvan is 72% een complexe scheiding. In ons vervolgonderzoek zullen we hier verder op inzoomen, met als uiteindelijk doel om te kunnen bepalen welke zorg het beste aansluit op deze specifieke gezinssituatie.

Benieuwd naar de belangrijkste resultaten over 2019? Klik hier voor de infographic.

Aanmelden voor de DJGBrief kan via communicatie@djgb.nl