Sneller passende hulp in gezinnen

Sinds januari dit jaar wordt geen drang meer ingezet in de hele regio Midden en Zuid Kennemerland (7 gemeenten). De regio loopt hiermee voorop in de aanbeveling die de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving onlangs publiceerden. Deze Raden constateerden namelijk dat drang soms feitelijk het karakter van dwang krijgt, terwijl het om hulp in het vrijwillig kader gaat. “Dit is onwenselijk”, stellen de Raden. “Het moet voor jeugdigen en ouders glashelder zijn welke soort hulp – vrijwillig of gedwongen – aan hen wordt verleend.” In Midden en Zuid Kennemerland (MZK) heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) hier een passende werkwijze voor: Samenwerken aan Veiligheid.

Binnen 13 weken duidelijkheid

Samenwerken aan Veiligheid is een traject in het vrijwillig kader waarbij het CJG in nauwe samenwerking met de jeugdige, ouders en netwerk een plan maakt om binnen 13 weken de veiligheid te herstellen. Om snel een afweging te kunnen maken schakelt het CJG hierbij de ondersteuning van een beschermingsspecialist van de Gecertificeerde Instellingen (GI) in.

Indien de veiligheid in het gezin binnen deze 13 weken voldoende hersteld is, gaat het CJG verder met het gezin in een regulier (vrijwillig) ondersteuningstraject. Lukt dit niet in deze periode, dan gaat het gezin bij duidelijke ontwikkelingsbedreiging(en) van het kind rechtstreeks naar de Raad voor de Kinderbescherming.

Voorheen werd in gezinnen in MZK eerst vrijwillige hulp ingezet, vervolgens drang, en daarna pas een Ondertoezichtstelling (OTS). Tegen die tijd waren gezinnen al moe van alle hulpverlening. Nu wordt er in een vroeg stadium duidelijkheid geschept voor het gezin over wat er aan de hand is en wat er van het gezin verwacht wordt. En het resultaat was meteen zichtbaar: eind 2018 werd in 69% van de gezinnen binnen 13 weken de veiligheidssituatie hersteld.

Vrijwillig, dus regie bij het gezin

Tijdens de 13 weken ligt de regie in de vrijwillige hulpverlening bij het gezin. Allereerst heeft het gezin zelf de keuze om voor dit traject te kiezen en ook de tijdens rest van het traject staat het gezin aan het roer. Ze beslissen zelf of ze hulpverlening willen, welke hulpverlening ze willen en ze mogen ook altijd besluiten om te stoppen. Afhankelijk van de aard en ernst van de situatie maakt de CJG-coach dan de afweging wat er moet gebeuren.

Er is gekozen voor een termijn van dertien weken, zeg drie maanden, omdat in een langer traject het risico bestaat dat je gaat verzanden. En als het binnen drie maanden niet werkt, gaat het niet meer lukken op vrijwillige basis. En soms blijkt al eerder dat een onder toezichtstelling toch noodzakelijk is.

Dankzij deze werkwijze is snel duidelijk wat het meest passend is bij het gezin; vrijwillig- of niet-vrijwillig kader. Ook wordt hiermee de stapeling van hulptrajecten voorkomen en wordt sneller passende hulp ingezet.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Samenwerken aan Veiligheid? U kunt dan contact opnemen met:
Femke van het Nederend, f.vanhetnederend@cjgkennemerland.nl, 06-18977022.

Lees ook het artikel 'Samenwerken aan Veiligheid, dat werkt'.

Samenwerken aan Veiligheid is in nauwe samenwerking ontwikkeld door het CJG, de gemeenten, de Jeugd- en Gezinsbeschermers, de William Schrikker Stichting, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de Beschermingstafel en het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling.

 

Flyer over Samenwerken aan veiligheid als download(PDF):

Klik om te downloaden