‘Samenwerken aan Veiligheid’, dat werkt

“Als je er eerder bij bent met de juiste hulp, staan mensen nog open voor hulp en zijn daardoor beter te motiveren”, zegt Femke van het Nederend, manager Kwaliteit en Innovatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Vanuit het CJG heeft Femke de nieuwe methode ‘Samenwerken aan Veiligheid’ samen met De Jeugd- en Gezinsbeschermers, William Schrikker Stichting, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de Beschermingstafel en het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling ontwikkeld.

Binnen deze methode krijgt de CJG-coach ondersteuning van een beschermingsspecialist van een GI. Samen met het gezin bespreken zij wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Het gaat hier om gezinnen waarbij het CJG zorgen heeft over de veiligheid van het kind. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een complexe scheiding, verwaarlozing, huiselijk geweld of kindermishandeling.

De drie medewerkers van de verschillende betrokkenen instanties, Femke (CJG) en jeugdzorgwerkers Caroline Heeremans (DJGB) en Shelley Vos (WSS), zijn trots en blij met de nieuwe methode. Caroline: “Het is prettig dat we als GI alleen nog gedwongen kader doen of ondersteunend werken aan het CJG. Er zit niks meer tussenin. Voor ouders is dat veel helderder.” Shelley: “We kunnen dit beter uitleggen aan ouders en dus ook transparanter werken.” Femke: “Inderdaad, drang was altijd toch een beetje onder dreiging van.... Nu werk je meer vanuit een gezamenlijk plan, dat je opstelt in overleg.”

Winst voor de gezinnen
Inmiddels bestaat er in de zeven gemeenten van deze regio geen tussenvorm als ‘drang’ meer. Het is of vrijwillig of gedwongen kader. Femke: “Deze nieuwe methode is duidelijker en eerlijker voor gezinnen.” Shelley: “Soms kom ik binnen en zijn de dingen die ik zeg heel confronterend voor ouders en schieten ze in de weerstand. Maar duidelijkheid en transparantie maken ons wel betrouwbaar. Ouders waarderen dit vaak toch, waardoor we echt samen kunnen werken.“

Dat op deze manier zonder dwang of drang toch de expertise van de GI’s kan worden ingezet, is een grote winst vinden de drie betrokkenen. Femke: “Hierdoor is het voor ouders heel duidelijk welke mogelijkheden ze hebben om in vrijwilligheid de veiligheid voor hun kind te herstellen. Dit is heel effectief, want elke ouder wil tenslotte het beste voor zijn of haar kind.”

Daarbij blijkt door Samenwerken aan Veiligheid dat dwang zelfs vaker kan worden voorkomen. Caroline: “Gezinnen moeten bij de start van het traject ook eerst zelf aangeven dat ze er voor de volle 100 procent voor willen gaan”.

Femke: “Het was niet eenvoudig om alle organisaties op één lijn te krijgen en te houden; werkwijzen op elkaar aan te sluiten, dezelfde taal te gaan spreken. Maar het is gelukt en daar ben ik ontzettend blij mee. We hebben ketendoorbrekend iets neergezet en kunnen nu sneller passende hulp bieden.”

Reacties van ouders

Reacties van deelnemers aan de pilot zijn bijvoorbeeld: “Ondanks dat het soms moeizaam ging, heeft het wel geholpen” en “De coaches waren duidelijk over de regels, over wat ze wel en niet konden betekenen. Duidelijk was ook dat er niks kon worden afgedwongen”. En: “Ik heb veel uitleg gekregen over waarom het belangrijk is dat kinderen hun vader zien. Het was prettig om die uitleg te krijgen”.