DJGBrief 5: Samenwerking

Er gebeurt veel moois op het vlak van samenwerking in de jeugdzorg!  Daarom vind je in deze editie van de DJGBrief een aantal inspirerende voorbeelden vanuit ons werkveld.
 
Lees over 'Samenwerken aan Veiligheid' dat dankzij intensieve samenwerking binnen de veiligheidsketen zorgt dat sneller passende hulp wordt geboden. Daarnaast ging een wens van gemeenten in Noord-Holland-Noord in vervulling met de start van een gezamenlijke Crisisdienst voor de regio. We sluiten af met een mooi praktijkverhaal over hoe belangrijk goede samenwerking met ouders is.
 
Rechts staan alle artikelen die in de DJGBrief #5: Samenwerking staan.

Veel leesplezier!

DJGBrief